Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blåklint: Gruppsamhörighet

Skapad 2016-03-30 10:19 i Almbackens förskola Lunds för- och grundskolor
På förskolorna inom Fågelsångs ansvarsområde vill vi ha en övergripande nyfikenhetsfråga, tema, som ska ses som en röd tråd utan slut. Läsårets nyfikenhetsfråga ska vara så vid att den ger utrymme för barnens olika intressen och åldrar. Läsårets nyfikenhetsfråga ska brytas ner i olika projekt utifrån barnens tankar och idéer. Läsårets nyfikenhetsfråga är: Vad kan lärande återkoppling/återkopplat lärande vara?
Förskola

I gruppen finns 12 barn födda 2013. Vi jobbar med gruppsamhörighet som huvudtema. Vi kommer att ha små projekt inom detta tema inspirerat av barnens nyfikenhet och intressen. Vi kommer att starta upp med sånglekar.

Innehåll

Läroplansmål

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Arbetslaget ska ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,

Metoder och arbetssätt

Vi ska utgå från verksamhetsplanen med nyfikenhetfrågan; Vad kan Lärande återkoppling/Återkopplat lärande vara? Vi fokuserar på målen i läroplanen och Grön Flagg. Vi kommer att observera, arbeta i projekt, jobba med produktiva frågor, ha ett undersökande arbetssätt med återkoppling tillsammans med barnen.

Lärande miljö

Vi vill ha en miljö inne och ute där barnen kan utveckla sitt lärande. Miljön ska vara föränderlig efter barnens intresse. Det ska finnas material som kan utveckla projektet. I miljön ska det också finnas möjligheter för barnen att återkopplat till projektet och sitt eget lärande.

Så här börjar vi

Vi kommer att använda olika material och metoder som stimulerar gemenskapen som tex. Sånglekar,  namnlekar, aktiviteter tillsammans osv. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: