Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnen omkring oss.

Skapad 2016-03-30 10:26 i Tärnsjö skola Heby
Grundskola 6 Kemi

I det här arbetsområdet kommer vi att repetera begreppen atom och molekyl, grundämne, att grundämnen kan ingå i kemiska föreningar och bilda nya ämnen med nya egenskaper.

Vi ska titta på några grundämnens kretslopp, främst kolets kretslopp.

Vi kommer att ta reda på vad det är för skillnad på bergart, mineral och metall, hur vi tar fram metall ur berggrunden och vad vi använder den till.

Vi ska diskutera hur vi människor påverkar miljön och varför man ska återvinna metaller. 

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi kommer att ta reda på fakta från böcker, filmer och internet.

Vi kommer att i mindre grupper och helklass diskutera vad man kan göra för att spara på naturen och varför man bör göra det.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att under lektioner och genom ett skriftligt test att bedöma din förmåga att:

 • förklara vad en atom och en molekyl är,
 • beskriva vad ett grundämne är och ge exempel,
 • beskriva vad en kemisk förening är och ge exempel,
 • berätta om kolets kretslopp i naturen
 • beskriva vad människan kan använda olika metaller till,
 • förklara hur man kan få fram metaller ur malm,
 • beskriva varför man återvinner några olika ämnen. 

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi kommer främst arbeta med området under veckorna 16-19.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

Ke

E
C
A
Atomer - molekyler
 • Ke  E 6
Du kan beskriva vad en atom är och vad en molekyl är och hur de är uppbyggda. Du kan enkelt beskriva skillnaden på dem.
Grundämne
 • Ke  E 6
Du kan på ett enkelt sätt beskriva vad ett grundämne är och ge några exempel på grundämnen.
Kemisk förening
 • Ke  E 6
Du kan på ett enkelt sätt beskriva vad en kemisk förening är och ge några exempel på kemiska föreningar.
Grundämne - kemisk förening
 • Ke  E 6
Du kan till viss del förklara skillnaden mellan grundämnen och kemiska föreningar med hjälp av exempel.
Du förstår och kan förklara skillnaden mellan grundämnen och kemiska föreningar och kan ge exempel på dessa.
Metaller
 • Ke  E 6
Du kan till viss del förklara brytning av järnmalm.
Du beskriver brytning av järnmalm och använder några begrepp, som brytning, dagbrott, gruva, anrikning, järnmalm och kemisk förening på ett rätt sätt.
Du beskriver utförligt brytning av järnmalm genom att använda alla begrepp på ett korrekt sätt.
Återvinning
 • Ke  E 6
 • Ke  E 6
 • Ke  E 6
Du kan ge ett argument för metallåtervinning.
Du kan ge ett argument för metallåtervinning med en godtagbar förklaring.
Du kan ge två argument för metallåtervinning med godtagbara förklaringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: