Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fyra räknesätten och val av metod. V14-19

Skapad 2016-03-30 10:47 i Lekstorpsskolan Lerum
Ett arbetsområde som syftar till att öka elevernas förståelse för de fyra räknesätten och få strategier för att göra beräkningar i de fyra räknesätten. Google Classroom: kjzexd
Grundskola 4 – 6 Matematik

Ett arbetsområde som syftar till att öka elevernas förståelse för de fyra räknesätten och få strategier för att göra beräkningar i de fyra räknesätten.

Google Classroom: kjzexd

Innehåll

Syfte och förmågor

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Algebra Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Arbetsformer och aktiviteter

Genomgångar och aktiviteter i grupp

Enskild träning i de fyra räknesätten

Mattedag utomhus 11/5

Google Classroom: kjzexd

Bedömning

Vi kommer att bedöma hur du väljer strategi utifrån hur uppgiften ser ut och använder den strategi som du tycker passar uppgiften. 

Vi kommer också bedöma din förmåga att lösa rutinuppgifter på olika sätt.

Vi kommer också att bedöma din förmåga att resonera och argumentera skriftligt och muntligt om dina lösningar. 

Vi kommer också att bedöma hur du hanterar de matematiska begreppen (lista). 

 

Uppgifter

 • Genomgångar

 • Begreppslista

 • Google classromm

Matriser

Ma
Bedömningsmatris för de fyra räknesätten

på väg
nivå 1
nivå 2
nivå 3
Begrepp
 • Ma  E 6
Eleven har grundläggande kunskaper om de matematiska begreppen som tillhör området och använder dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om de matematiska begreppen som tillhör området och använder dem på ett fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om de matematiska begreppen som tillhör området och använder dem på ett välfungerande sätt.
Beräkna
.
 • Ma  E 6
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Eleven kan välja och använda fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Eleven kan välja och använda väl fungerande matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Samband
 • Ma  E 6
Eleven kan föra enkla resonemang om hur begreppen och räknesätten relaterar till varandra.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om hur begreppen och räknesätten relaterar till varandra.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om hur begreppen och räknesätten relaterar till varandra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: