Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema VÅREN 2016

Skapad 2016-03-30 11:26 i Tullbroskolan sär Falkenberg
Våren är äntligen här
Grundsärskola 7 – 9 Verklighetsuppfattning Kommunikation Estetisk verksamhet Vardagsaktiviteter

Du kommer att utveckla dina kunskaper om vad som händer i naturen på våren,

några högtider och traditioner. 

 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla dina kunskaper om:

 • växter, insekter, fåglar och djur i naturen på våren
 • några högtider och traditioner 

 

Din förmåga att :

 • skapa bilder med olika tekniker
 • undersöka fakta om växter, insekter och djur
 • utföra olika fältstudier och undersökningar
 • dokumentera dina resultat och arbete

Kopplingar till läroplan

 • ES
  Syfte skapa genom bild, musik och slöjd,
 • KOM
  Syfte tolka olika former av kommunikativa uttryck,
 • KOM
  Syfte söka information från olika källor, och
 • VAA
  Syfte välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
 • VAA
  Syfte undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
 • VEU
  Syfte använda kunskaper om människa och natur,
 • VEU
  Syfte ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
 • VEU
  Syfte reflektera över samband mellan orsak och verkan,
 • VEU
  Syfte använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
 • Bl  E 6
  Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande bilder och i att arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
 • Bl  C 6
  Eleven kan på ett delvis fungerande sätt framställa olika typer av berättande bilder och arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
 • Sv  E 9
  Genom att svara på frågor, ställa egna frågor och återge delar av innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att medverka/bidra till att:

 • framställa olika bilder
 • genomföra olika aktiviteter i vardagsmiljön
 • känna till enklare fakta om några träd, växter, insekter och djur
 • genomföra fältstudier och andra undersökningar
 • känna till namnet på de fyra årstiderna
 • benämna några högtider
 • dokumentera arbeten och resultat.

 

Kopplingar till läroplan

 • ES   9
  Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
 • ES   9
  Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
 • KOM   9
  Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
 • KOM   9
  Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
 • KOM   9
  Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
 • VAA   9
  Eleven kan delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela.
 • VAA   9
  Eleven kan delta i kommunikation om levnadsregler och berättelser i världsreligionerna och deltar i att beskriva någon kristen tradition och högtid.
 • VAA   9
  Eleven kan delta i att hämta information från olika källor.
 • VEU   9
  Utifrån upplevelser i närmiljön kan eleven urskilja och reagera på några egenskaper hos växter och djur.
 • VEU   9
  Dessutom deltar eleven i kommunikation om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
 • VEU   9
  Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper.
 • VEU   9
  Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
 • VEU   9
  Utifrån egna upplevelser och undersökningar i närmiljön kan eleven beskriva återkommande mönster i naturen och ge exempel på några växter och djur och deras egenskaper.
 • VEU   9
  Dessutom kan eleven berätta om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
 • VEU   9
  Eleven gör observationer av dygn, årstider och vädertyper.

Undervisning och arbetsformer

I undervisningen kommer du utveckla dina kunskaper om:

 • vad som händer i naturen när våren kommer 
 • några vanliga fågelarter, insekter, djur, träd och växter
 • myrornas liv i myrsamhället
 • några kända fjärilar och deras livscykler
 • några högtider och hur den firas
 • vad som händer när du sår ett frö, enkelt om fotosyntesen
 • hur du dokumenterar dina undersökningar och ditt arbete

 

Vi kommer att arbete med olika arbetsformer:

Fakta/Arbetsblad 

Bildlektioner där vi skapar med olika tekniker.

Fältstudier och undersökningar i naturen.

Matematik i naturen

Vi sår frö och lär oss om fotosyntesen.

Informationssökning i olika medier och källor,

film, och faktaböcker.

Vi dokumenterar med kamera, iPad eller dator.

Vi sammanställer temaarbetet till ett häfte.

Kopplingar till läroplan

 • ES  1-9
  Material, redskap och tekniker Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
 • ES  1-9
  Material, redskap och tekniker Bildhantering såväl med som utan digitala verktyg.
 • KOM  1-9
  Tolka och förstå Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • KOM  1-9
  Informationssökning Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar, uppslagsböcker, bibliotek och sökmotorer på Internet.
 • VAA  1-9
  Omvärld Närmiljön och dess historia, kulturarv, traditioner och högtider.
 • VEU  1-9
  Människa, djur och natur Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.
 • VEU  1-9
  Människa, djur och natur Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
 • VEU  1-9
  Tid Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
 • VEU  1-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.

Matriser

VAA VEU KOM ES
Tema VÅREN 2016

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: