Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik klockan och tid

Skapad 2016-03-30 16:38 i Svaleboskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 2 Matematik
...

Innehåll

Syfte för arbetsområde

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Undervisningens innehåll: Vad?

Du kommer att få uppskatta och mäta tid, hur lång tid olika saker tar och jämföra och diskutera med klasskompisar vad lång resp. kort tid betyder i olika sammanhang.

Du kommer att få fundera över och diskutera vilken nytta du har av att kunna klockan, veckans dagar, månader mm

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Undervisningens innehåll: Hur?

Du kommer att få diskutera med dina kompisar i ett historiskt perspektiv och jämföra med hur vi mäter tid idag.

Vi kommer att ha genomgångar, se på filmer och sedan arbete enskilt och i grupp.

Du kommer att få öva på klockan laborativt, på datorn, genom spel och på papper

Du kommer att arbeta med uppgifter om almanackan och lära dig om årets uppbyggnad.

Kunskapskrav för år 3

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Bedömning

Bedömning kommer att ske genom att eleverna gör en diagnos och skattar sin egen kunskap i början av temat. Därefter blir nästa kunskapssteg tydligt och eleverna får arbetsuppgifter därefter. I slutet av arbetsområdet görs en bedömning mot matrisen här under.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser

Ma
Klockan och tid

Förmåga att använda och jämföra samband mellan olika tidsbegrepp
Du kan på ett enkelt sätt förklara hur året är uppbyggt och använder några av tidsbegreppen.
Du kan på ett mer utvecklat sätt förklara årets uppbyggnad och förklarar hur begreppen dagar, veckor, månader, kvartal, årstider mm hänger ihop.
Förmåga att använda och jämföra samband mellan olika begrepp
Du kan på ett enkelt sätt förklara klockans uppbyggnad och använder och jämför några begrepp.
Du kan på ett mer utvecklat sätt förklara klockans uppbyggnad och använder och jämför begrepp som sekund, minut, timme, minutvisare, timvisare, dag, natt och dygn.
Förmåga att mäta tid
Du kan på ett enkelt sätt avläsa klockan. Te x hel, halv timme, kvart i och över.
Du kan avläsa hela klockan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: