Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att orientera sig

Skapad 2016-03-31 09:25 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Ämnesområde: "att orientera sig"
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa

I kursplanen i idrott och hälsa är det väldigt tydligt att orientering är en stor och viktig del i ämnet. I det centrala innehållet framkommer att eleverna skall erbjudas och kunna orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel. Det är även viktigt att kunna anpassa sitt klädval efter aktivitet i skog- och utomhusmiljö. Allemansrätten blir även ett naturligt inslag i detta arbete. 

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

  • Idh  7-9
    Friluftsliv och utevistelse Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Idh  7-9
    Friluftsliv och utevistelse Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Innehåll

Följande delar genomförs:

1. Kartkunskap 

- Ni får repetera karttecken samt begrepp som hör till orientering. Exempel: hur man passar kartan utan kompass, hur man passar kartan med kompass, tumgreppet, kartans ekvidistans, färger på kartan, hur man orienterar efter tydliga ledstänger samt att vara uppmärksamma på terrängföremål bredvid ledstänger.

 

2. Orientera

- Traditionell orientering: Ni arbetar i par eller individuellt för att testa på olika orienteringsbanor med olika svårighetsgrad, med hjälp av karta och kompass. 

- Orientera med mobil: Ni kommer även få testa på att orientera med hjälp av din/en klasskamrats mobil. Där vi genomför orientering med hjälp av ett orienteringsspel på mobil. 

Bedömning

Bedömning av momentet kommer ske genom följande: 

  • Observationer av olika lektionstillfällen. Både teoretisk (kartkunskap) och praktiskt (orientering).
  • I slutet av momentet kommer eleverna testas av både teoretiskt och praktiskt. Under v.17 genomför eleverna ett förhör i kartkunskap (instuderingsmaterial finns under uppgifter). Torsdag eller fredag v.17 genomför åk.9 en orienteringsbana i okänd miljö. 

Uppgifter

  • Instuderingsmaterial

Matriser

Idh
Att kunna "orientera sig" bedöms enligt matrisen nedan

F
E - betyg
C - betyg
A - betyg
Orientera sig
Kunskapskraven för betyget E är inte uppnått.
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: