Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagskemi

Skapad 2016-03-31 09:54 i Aspenskolan Tierp
En snabbgenomgång av den kemi vi stöter på i vardagen.
Grundskola 4 – 6 Kemi
...

Innehåll

Planering

Surt - basiskt(3 lekt)

Tummen upp s 45-46

Vad är surt och basiskt? pH-värde. Indikatorer. Blåsippor.

Fy/ke 2 s. 20

Lösa kalk: skala ett ägg. Hur påverkar det miljön och byggnader om regnet blir surt? Kan vi använda citron som rengöringsmedel?

Rengöringsmedel - Varningsmärkningar. Kan vi använda citron som rengöringsmedel?

Hur fungerar tvättmedel?

Tummen upp s. 37

Fy/ke 2 s. 19

 

Blandningar och lösningar(3 lekt)

Arbetsboken fy/ke s. 19-20, 21-23

Hur kan jag separera olika saker? Sand och ärtor? Salt och sand?

Lika löser lika. Lös fläckar. Lös upp salt. Tummen upp s 43

Ne.se: kemi nästa Salt och fläckar.

Salt - bevara mat

Fy/ke 2 s 17 hur vi förvarar mat. Hur fick man maten att hålla förr i tiden?

 

Kemiska reaktioner(2 lekt)

Matlagning mm

Fy/ke 2 s. 18

Tummen upp s 47

Sopor och återvinning - allt finns kvar(2 lekt)

Materians förstörs inte. Ingenting försvinner, allt finns kvar.

ne.se Tema sopor. Sopbingo.

Rost - Vad händer med spikar som ligger torrt/fuktigt/i vatten?

 

Begrepp

Lösning, blandning, surt, basiskt, kemisk reaktion, indikator, pH-värde, slamning, hållbarhet, återbruk, återvinning, rosta, ärga

Matriser

Ke
Kemi 4-6

Kemin i naturen
Du förstår en enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet.
Du kan dela in ämnen utifrån deras egenskaper utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
Du känner till fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
Kemin i vardagen och samhället
Du känner till materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfallsom hanteras och sedan återgår till naturen.
Du känner till historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet
Du känner till några vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Du känner till hur de märks upp och hanteras.
Kemin och världsbilden
Du känner till några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Ke
NO år 4-6 DINO

Genomföra systematiska undersökningar

Ställa frågor
Du kan ställa en mängd olika frågor, men kan inte skilja mellan vilka frågor som är möjliga att undersöka och de som inte är det.
Du kan med stöd bearbeta dina egna och andras frågor så att de är möjliga att undersöka.
Du kan med stöd bearbeta dina egna och andras frågor så att de är möjliga att undersöka på ett systematiskt sätt.
Formulera hypoteser
Du kan formulera en hypotes om vad som kommer att hända men inte ge en förklaring till varför.
Du kan formulera en hypotes om vad som kommer att hända och ge en förklaring som bygger på egna erfarenheter.
Du kan formulera en hypotes som är vetenskapligt underbyggd.
Planera en undersökning
Du kan ge ett förslag på hur en undersökning kan utformas men bara i stora drag eller för en begränsad del av undersökningen.
Du kan ge förslag på hur en undersökning kan utformas i sin helhet. Förslaget går med någon bearbetning att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan planera för en undersökning där planeringen innehåller: * Vilka variabler som ska förändras och vilöka som ska hållas konstanta. * I vilken ordning momenten ska genomföras * Vilken materiel som ska användas.
Genomföra en undersökning
Du kan genomföra en undersökning från början till slut men kräver mycket stöd av lärare eller detaljerad instruktion. Du hanterar utrustningen så att brister i säkerhet uppstår. Du kan föra anteckningar med ord och bild men de är sporadiska.
Du kan genomföra en undersökning från början till slut men kräver visst stöd av lärare, instruktioner eller kamrat. Du kan hantera utrustninghen på ett säkert sätt. Du kan föra anteckningar om undersökning men är inte så noggrann.
Du kan enskilt, eller som en aktiv del i en grupp, genomföra en undersökning från början till slut. Du kan hantera utrustningen korrekt på ett säkert sätt. Du kan göra noggranna anteckningar i text och bild.
Tolka resultat och dra slutsatser.
Du kan dra slutsatser men använder bara en liten del av dina resultat. Du kan jämföra resultaten från undersökningen med din hypotes.
Du utnyttjar alla dina resultat för att dra en slutsats. Du kan jämföra resultaten från undersökningen med din hypotes.
Du utnyttjar alla dina resultat för att dra en slutsats. Slutsatserna relateras till naturvetenskapliga begrepp. Du kan jämföra resultaten från undersökningen med din hypotes. Du kan resonera kring alternativa tolkningar.
Utvärdera en undersökning
Du kan jämföra egna resultat med andras och resonera om det är rimligt. Du kan ge förslag som bidrar till att förbättra undersökningen.
Du kan jämföra egna resultat med andras och identifiera möjliga felkällor och resonera om det är rimligt. Du kan ge förslag på hur undersökningar kan förbättras och bearbeta din egen undersökning utifrån andras synpunkter.
Du kan jämföra egna resultat med andras och identifiera och värdera möjliga felkällor och resonera om det är rimligt. Du kan utifrån en jämförelse mellan planering och utförande ge förslag på hur undersökningar kan förbättras. Du kan resonera kring slutsatsernas rimlighet.
Dokumentera och diskutera
Du kan dokumentera undersökningar med hjälp av vardagligt språk och bilder. Du kan använda din dokumentation i diskussioner kring genomförandet av en undersökning. Du kan diskutera din undersökning.
Du kan dokumentera undersökningar med hjälp av text och bilder och tar stöd av exempelvis tabeller och symboler. Du kan använda din dokumentation i diskussioner kring genomförandet av en undersökning och vilka resultat som uppnåtts. Du kan diskutera din undersökning och vilka resultat som har uppnåtts.
Du kan dokumentera undersökningar med hjälp av text och bilder och tar stöd av exempelvis tabeller och symboler och använder ett korrekt naturvetenskapligt språk.. Du kan använda din dokumentation i diskussioner kring genomförandet av en undersökning och vilka resultat som uppnåtts och hur den kan förbättras. Du kan diskutera din undersökning och vilka resultat som har uppnåtts och använder ett naturvetenskapligt språk..
Observera
Du kan identifiera tydliga och uppenbara egenskaper hos det som observeras.
Du kan identifiera även mindre tydliga och uppenbara egenskaper hos det som observeras. Du kan använda flera olika egenskaper för att beskriva ett objekt.
Du kan använda flera väsentliga egenskaper för att beskriva ett objekt och kan ta hjälp av olika sinnen eller hjälpmedel.
Sortera
Du kan sortera organismer, föremål och ämnen efter tydliga och uppenbara egenskaper.
Du kan sortera organismer, föremål och ämnen efter mindre tydliga och uppenbara egenskaper
Du kan sortera organismer, föremål och ämnen efter olika principer.
Beskriva och förklara
Du kan beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband i vardagliga termer och utifrån egna erfarenheter, men beskrivningen är ofullständig eller inte helt korrekt.
Du kan beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband i vardagliga termer och utifrån egna erfarenheter. Du kan ta hjälp av kunskaper i naturvetenskap för att förklara ett fenomen eller ett samband men förklaringen är inte helt rätt.
Du kan använda korrekta och relevanta kunskaper i naturvetenskapliga för att beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband på ett lämpligt sätt för årskursen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: