Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tillbaka till framtiden årskurs 6

Skapad 2016-03-31 10:46 i Röselidsskolan Lerum
Ämnesövergripande tema med fokus på konstruktioner i form av byggnader.
Grundskola 6 Matematik Teknik Historia

Under veckorna 14-20 kommer vi att arbeta med tema " Tillbaka till framtiden". I temat kommer vi att fokusera på konstruktioner i form av byggnader. Vi kommer att lära oss mer om hur man konstruerar hållfasta byggnader tekniskt sätt samt hur byggnadskonstruktioner har förändrats ur ett historiskt perspektiv. Vi kommer också att lära oss mer om skisser/ritningar i olika skalor samt hur man med hjälp av geometriska former kan konstruera. 

Under temat kommer du att;

 • göra en egen ritning av en valfri byggnad. 
 • konstruera en egen byggnad med valfritt material.
 • konstruera olika tekniska system
 • göra olika beräkningar på din konstruktion t.ex. skala, area och omkrets.
 • diskutera för- och nackdelar med olika tekniska system
 • jämföra byggnadskonstruktioner i olika tidsepoker 

 

Innehåll

Avsnitt 1

Uppgifter

 • Uppdrag vecka 15

Matriser

Hi Ma Tk
Lärandematris Tillbaka till framtiden

Teknik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Konstruktion
Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
 • Tk  E 6
Ritning / skiss
Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  E 6
Tekniska system
Hur tekniska system i hemmet och samhället har förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Tk  E 6
Genomföra arbete
genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  E 6

Historia

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tidsperioder
grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Hi  E 6
Utvecklingslinjer
visar hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
 • Hi  E 6
Historiska källor
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
 • Hi  E 6
Historiska spår
tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
 • Hi  E 6
Historiska begrepp
historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Hi  E 6

Matematik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Geometriska objekt
göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom geometri med tillfredsställande resultat. (area och omkrets)
 • Ma  E 6
Begrepp Skala
grundläggande kunskap om matematiska begreppet skala och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang.
 • Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: