Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att orientera sig, åk6

Skapad 2016-03-31 15:29 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Ämnesområde: "att orientera sig" (åk6)
Grundskola 6 Idrott och hälsa

I kursplanen i idrott och hälsa är det väldigt tydligt att orientering är en stor och viktig del i ämnet. I det centrala innehållet framkommer att eleverna skall erbjudas och kunna orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor. Det är även viktigt att kunna anpassa sitt klädval efter aktivitet i skog- och utomhusmiljö. Allemansrätten blir även ett naturligt inslag i detta arbete. 

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

  • Idh  4-6
    Friluftsliv och utevistelse Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  • Idh  4-6
    Friluftsliv och utevistelse Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Innehåll

Följande delar genomförs:

1. Kartkunskap 

- Ni får repetera karttecken samt begrepp som hör till orientering. Exempel: hur man passar kartan utan kompass, tumgreppet, färger på kartan, kartans ekvidistans, skalan på en karta.

 

2. Orientera

- Traditionell orientering: Ni arbetar i par eller individuellt för att testa på olika orienteringsbanor med olika svårighetsgrad, med hjälp av karta och kompass. 

- Orientera med mobil: Ni kommer även få testa på att orientera med hjälp av din/en klasskamrats mobil. Där vi genomför orientering med hjälp av ett orienteringsspel på mobil. 

Bedömning

Bedömning av momentet kommer ske genom följande: 

  • Observationer av olika lektionstillfällen. Både teoretisk (kartkunskap) och praktiskt (orientering).
  • I slutet av momentet kommer eleverna testas av teoretiskt. Under v.17 genomför eleverna ett förhör i kartkunskap (instuderingsmaterial finns under uppgifter). 

Uppgifter

  • Instuderingsmaterial

Matriser

Idh
Att kunna "orientera sig" bedöms enligt matrisen nedan

F
E - betyg
C - betyg
A - betyg
Orientera sig
Kunskapskraven för betyget E är inte uppnått.
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: