Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik- flygplan och luft

Skapad 2016-03-31 15:41 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Teknik

Inom området luft och tryck i kemi och fysik så ska ni få pröva på att bygga flygplan. Ni ska i förväg bestämma er för vilken typ av flygplan ni ska bygga.Ska ert flygplan flyga långt, snabbt, göra loopar etc.

Rita modell på ert flygplan, gör er modell, utvärdera och dokumentera under tiden. Färdigställ modellen.

Vi kommer att gå igenom teknikens arbetssätt innan ni börjar arbeta.

Ni kommer att få se ett program om hur man viker innan er utmaning börjar.

Ni kommer att få jobba i mindre grupper. 

Innehåll

Elevmedverkan

Matriser

Tk
Teknik utifrån Lgr 11

Teknik

Ännu ej uppfylld
E
C
A
Genomföra arbeten
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Formulera & välja alternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: