Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 3 SLÖJD LPP

Skapad 2016-03-31 16:29 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Eleverna lär sig grunderna i slöjd.
Grundskola 3 Slöjd
...

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT...

Eleverna lär sig grunderna i slöjd.

Kopplingar till läroplan

 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
 • Sl  1-3
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
 • Sl  1-3
  Slöjdens arbetsprocesser Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
 • Sl  1-3
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 • Sl  1-3
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
 • Sl  1-3
  Slöjden i samhället Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
 • Sl  1-3
  Slöjden i samhället Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.

SÅ HÄR SKA VI ARBETA...

 • Lära sig att kombinera färger och mönster/former efter egen idé.
 • Lära sig säkerhetsföreskrifterna
 • Lära sig att våga pröva och ompröva sina egna och andras idéer för att utveckla sin kreativitet.
 • Lära sig hantera enkla handverktyg som sax, kniv, stöppel, roller, linjal, måttband, knappnål, synål m.m.
 • Lära sig använda strykjärnet.
 • Lära ta ansvar för redskap och material.
 • Lära sig namnen på våra vanligaste redskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: