Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fantasy åk 2

Skapad 2016-03-31 16:52 i Ekuddenskolan Uppsala
Grundskola 2 Svenska Bild
...

Innehåll

I läroplanen står det att du ska lära dig:

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl  1-3
  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Bl  1-3
  Bildframställning Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Du ska få lära dig:

* Berättande texters uppbyggnad

* Planera en text

* Person- och miljöbeskrivningar

* Förstärka texten med film, bild och ljudeffekter

* Bearbeta din text

* Skapa föremål med i olika material

* Samarbeta och deltaga i gemensamma lekar

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att utgå ifrån Harry Potter och se vilka ingredienser en fantasyberättelse har. Vi kommer att öva på person- och miljöbeskrivningar utifrån innehållet i Hemligheternas kammare. Vi kommer dyka ner i elevhem, samarbeten, skapande, trollformler och lekar. Film- och textskapande utgår först ifrån Harry Potter men vi går vidare med ett författarbesök som inspirerar till eget skrivande. Då kommer du att skriva en egen berättande text med fantasyinspirerade karaktärer och miljöer.

Det här kommer vi att bedöma:

* Att du kan skriva en berättande text med inledning, handling och avslutning.
* Att du kan förstärka din text med bilder och ljudeffekter.
* Att du på enkelt sätt kan beskriva personer och miljöer så läsaren får en bild i huvudet.
* Att du kan bearbeta din text.
* Att du kan skapa föremål i olika material och med olika tekniker.
* Hur väl du bidrar till gott samarbete i liten och stor grupp.

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Uppgifter

 • Trickfilm

 • Egen fantasyberättelse

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: