Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt -16 åk 8 Ma Algebra och Samband

Skapad 2016-03-31 22:14 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Matematik
...

Innehåll

VT-14 Procent & Funktioner

Algebra och Samband

Mål för elev

Du skall utveckla  

  • Metodförmågan (M) - välja och använda lämpliga matematiska metoder för att t ex lösa och ställa upp ekvationer samt skriva och förenkla uttryck.
  • Problemlösningsförmågan (P) - formulera och lösa problem med hjälp av matematik, i huvudsak med hjälp av ekvationer. 
  • Resonemangsförmågan (R) - föra och följa matematiska resonemang, t ex utifrån ett mönster, en talföljd eller en graf.

Innehåll

- Att tolka, skriva, förenkla och beräkna värdet av uttryck

- Att lösa ekvationer och att använda dem i problemlösning

- Skriva uttryck för geometriska mönster

- Rita och ange koordinater i koordinatsystem

- Beskriva proportionella samband med hjälp av diagram och formler

Genomförande

Arbetet kommer att varvas med genomgångar, enskilt arbete men även gruppuppgifter där man tränas att resonera och analysera. 

Bedömning

Bedömning kommer att ske genom olika övningar under lektionstid samt genom ett prov.

Kursplanemål

  • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
  • Föra och följa matematiska resonemang
  • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Matriser

Ma
Procent & Funktioner

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Metodförmåga
Hur bra du är på att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar 
och lösa rutinuppgifter.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra beräkningar med tillfredsställande resultat Ex: Förenkla uttrycket: 3a + 4 - 2b + a
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder för att göra beräkningar med gott resultat Ex: Förenkla uttrycket: 7(2x+3)+2(x+y)-20
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder för att göra beräkningar med mycket gott resultat. Ex. Förenkla uttrycket: 4(x + 2) – 3(3 – 2x) - y-(y/y)
Problemlösningsförmåga
Hur bra du är på att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Ex: På ett fruktfat ligger en banan, ett päron och ett äpple. Päronet väger 30 g mer än äpplet. Bananen väger 20 g mindre än päronet. Tillsammans väger de 550 g. Hur mycket väger frukterna?
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt Ex: En cirkus tar 175 kr i inträde för vuxna, och 90 kr för barn. En kväll besöks cirkusen av 330 personer, och får då in 39 560 kr i inträdesavgifter. Hur många av besökarna var barn?
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt Ex: Jag har dubbelt så många 20-sedlar som 100-sedlar. Jag har hälften så många 10-kronor som jag har 100-sedlar. Jag har 1160 kr sammanlagt. Hur många 100-kronorssedlar har jag?
Resonemangsförmågan
Hur bra du är på att föra och följa matematiska resonemang.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang. Ex: Niklas ska köpa ett nytt staket till sin trädgård. Staketet ser ut som det på bilden. Hur många brädor behövs det om man ska bygga ett staket med 10 stolpar?
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Ex: Skriv ett samband mellan antalet stolpar och antalet brädor med ord
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Ex: Skriv ett samband mellan antalet stolpar och brädor med en formel

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: