Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

: Arbete och utbildning 8D1, 8D2

Skapad 2016-04-01 08:06 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Arbetsmarknaden, arbetsliv och utbildning
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
...

Innehåll

Syfte

De mål från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sh  7-9
  Individer och gemenskaper Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
 • Sh  7-9
  Samhällsresurser och fördelning Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
 • Sh  7-9
  Samhällsresurser och fördelning Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
 • Sh  7-9
  Samhällsresurser och fördelning Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Konkretiserade mål

I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om arbete och utbildning:

Du ska:

 • kunna använda relevanta begrepp i olika resonemang (arbetsmarknad, jämställdhet mm).
 • resonera om arbetsmarknadens och arbetslivet förändringar (samhällsstrukturer)
 • förklara samband mellan socioekonomisk bakgrund, etnicitet, utbildning och arbete

 

Kopplingar till läroplan

 • Sh  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 9
  Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 9
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sh  E 9
  Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
 • Sh  E 9
  Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Undervisningen

 • Genomgångar
 • Arbete med samhällsvetenskapliga begrepp 
 • Uppgifter och redovisningar
 • Slutuppgift

 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda samhällsvetenskapliga begrepp
 • resonera kring förändringar i arbetsmarknadens struktur och förklara olika samband
 • undersöka samhällsfrågor se samband (samband mellan socioekonomisk bakgrund, etnicitet, utbildning och arbete) och underbygga resonemang

När du använder samhällsvetenskapliga begrepp kommer jag att titta på precision (om du använder begreppen i rätt sammanhang) och bredd (hur stor del av alla relevanta begrepp du får med)

Samband: mellan förändringar i hur arbetsmarknaden utvecklats i Sverige kopplat till förändringar i samhället

Resonemang:

Innehållets bredd: Hur stor del av innehållet du kan använda för att för att resonera kring förändringar på arbetsmarknaden. Om du kan konkretisera med hjälp av exempel (dina resonemang ska vara underbyggda/ha stöd i fakta)

Innehållets djup: Att du kan förklara och problematisera: Att du kan förklara varför det ser ut som det gör och vända och vrida på ämnet. Att du kan växla perspektiv och dra slutsatser.

Tänk på att försöka hitta flera olika typer av förklaringar och att se samband mellan dem 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: