Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2016-04-01 09:45 i Ormkärrskolan Västerås Stad
Vi lär oss om vikingar.
Grundskola 4 Svenska Religionskunskap Historia

Hur var det att leva på vikingatiden? Var alla ute och plundrade och härjade och vem skötte i så fall om gårdarna? Hur var det att vara barn under den här tiden?

Innehåll

När vi är klara ska du kunna

 • Berätta om hur livet på en vikingagård såg ut.
 • Berätta om vikingarnas handels- och plundringsresor.
 • Redogöra för deras religion och några av de gudar som vikingarna tillbad samt om kristendomens införande.

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Undervisning

Vi kommer att arbeta om vikingar genom att:

 • Läsa och diskutera texter i läroboken.
 • Se filmer
 • Skriva egna sammanfattningar utifrån texter och filmer.
 • Spela drama om livet som viking
 • Ta reda på fakta genom olika källor på internet
 • Redogöra om valda delar genom keynote.
 • Träna med hjälp av iPad på elevspel. 

 

Bedömning

Du visar dina kunskaper genom: 

Du visar dina kunskaper och förmågor genom delaktighet under lektionerna, egna texter, keynote, spela upp drama samt ett muntligt eller skriftligt prov.

Matriser

Hi Re Sv
Vikingatiden

grundläggande kunskaper
goda kunskaper
Känna till vikingarnas religion - asatron.
Du har grundläggande kunskaper om flera asagudar och kan redovisa vad du vet om dem.
Du har mycket goda kunskaper om flera asagudar, kan på ett bra sätt redovisa vad du vet om dem, samt se hur vi idag ser spår av asatron i vår tid.
Känna till vikingarnas resor.
Du har grundläggande kunskaper om hur och vart vikingarna reste, varför de reste och vad deras resor innebar för människorna i form av ex. handel och kulturutbyte.
Du har goda kunskaper om hur och vart vikingarna reste, varför de reste och vad deras resor innebar för människorna i form av ex. handel och kulturutbyte samt göra jämförelser med handel och resor idag.
Känna till hur man levde på vikingatiden och hur deras samhälle var uppbyggt.
Du känner till att människors levnadsvillkor såg annorlunda ut under vikingatiden. Du kan muntligt eller skriftligt berätta hur livet kunde se ut om du var kvinna, man eller barn.
Du har goda kunskaper om att människors levnadsvillkor såg annorlunda ut under vikingatiden. Du kan muntligt eller skriftligt berätta hur livet kunde se ut om du var kvinna, man eller barn, samt göra jämförelser mellan olika tidsperioder ex. stenålder-vikingatid.
Känna till hur kristendomen kom till Norden.
Du kan redogöra för delar av hur det gick till när kristendomen började införas i Norden och du känner till någon central figurer.
Du kan utförligt redogöra för delar av hur det gick till när kristendomen började införas i Norden och du känner till några centrala figurer.
Känna till vikingarna skriftspråk - runor.
Du kan redogöra för vad runor är samt hur de användes.
Du kan redogöra för vad runor är samt hur de användes. Du kan även själv tyda och skriva några runor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: