Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massmedia och reklam 4an vt-2016

Skapad 2016-04-01 11:06 i Gudhemsskolan Falköping
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Undervisningen kommer att handla om

Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

Du ska visa att du har kunskap om och förståelse för.

 • vad som menas med informationssamhället
 • massmediernas roll i samhället
 • tv
 • vad som gör att vissa händelser blir nyheter i massmedia
 • vad vi får och inte får uttrycka i tal och skrift
 • nätet och sociala medier, möjligheter och faror
 • hur medier och en demokrati samverkar och påverkar varandra
 • mediernas roll i en diktatur
 • reklam
 • hur man förhåller sig källkritisk gentemot massmedia och reklam

Arbetssätt

Du kommer att få ta del av genomgångar, muntliga och skriftliga gruppuppgifter, muntliga förhör, samt en individuell skriftlig uppgift.

Bedömning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: