Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 5, april 2016

Skapad 2016-04-01 13:31 i Pysslingen Skolor Vendelsö Hage Pysslingen
Planering av ämnesområdet Geometri. Innehåll: Area av trianglar och vinklar.
Grundskola 5 Matematik

Vi börjar med en kort repetition och ett förtest.

Sedan får du antingen arbeta med att repetera hur man beräknar omkrets och area av rektanglar, eller fortsätta med att lära dig att beräkna area av trianglar och att mäta och beräkna vinklars storlek. 

Innehåll

Tid: v. 15-17

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Arbetssätt/Förmågor

Du får träna på att mäta och beräkna areor av trianglar. Du får också öva på att använda en gradskiva och mäta vinklar. Du kommer att få jobba övningar på iPad och i matteboken. 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 6
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
 • Ma  E 6
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Bedömning


Matriser

Ma
Geometri åk 4

Rubrik 1

På väg mot godtagbar nivå.
Godtagbar nivå
Högre nivå
Problemlösning
Eleven löser problem med omkrets och area.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt muntligt och skriftligt.
Begrepp
Eleven beskriver begreppen omkrets och area.
Metoder
Eleven ritar en rektangel med en given area.
Eleven beräknar figurers omkrets.
Eleven beräknar figurers area.
Resonemang
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa och besvara frågor, resonera och motivera.

Ma
Geometri åk 5 VT

På väg mot godtagbar nivå.
Godtagbar nivå
Högre nivå
Begrepp
Eleven känner till begreppen rät, trubbig och spetsig vinkel och använder dem.
Eleven känner till begreppet vinkelsumma och använder det.
Metoder
Eleven beräknar arean av en triangel.
Eleven uppskattar och mäter vinklar.
Resonemang
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa och besvara frågor, resonera och motivera.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: