Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannoliket

Skapad 2016-04-03 10:09 i Gantofta skola Helsingborg
Vi introducerar begreppet sannolikhet och kopplar samman det till det vi har lärt oss om bråk.
Grundskola 6 Matematik

I det här avsnittet kommer du att fortsätta jobba med bråk men den här gången i samband med sannolikhet. Du kommer att få lära dig beräkna hur stor sannolikhet det är för ett visst utfall t.ex. hur stor sannolikhet är det att du får klave när du singlar slant?

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att utveckla förmågan att..

 • formulera och lösa problem med hjälp av dina kunskaper i matematik 
 • förstå och använda matematiska begrepp
 • veta vilka strategier och metoder som passar bäst i dina beräkningar

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Så här kommer vi att arbeta

Detta kommer att bedömas - Din förmåga att...

 • se möjliga utfall och beräkna sannolikheter
 • se samband bråk-decimaltal-procent-sannolikhet

 • addera enkla bråk och sannolikheter

 • använda strategier vid problemlösning

 • förstå och arbeta med matematiska begrepp

Bedömning sker dels genom diagnosen v. 9 och dels genom diskussioner med läraren.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
 • Ma  A 6
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
 • Ma  A 6
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Matriser

Ma
Sannoliket

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutin¬uppgifter inom sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutin¬uppgifter inom sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutin¬uppgifter inom sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Tillvägagångssätt
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller och andra matematiska uttrycks¬former med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: