Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik, åk 5, konstruktion

Skapad 2016-04-03 10:25 i Storvretaskolan Uppsala
Materialval, hållfasta konstruktioner, isolering, globala perspektiv, ritningar och egna konstruktioner
Grundskola 4 – 5 Teknik

I det här arbetet jobbar vi med konstruktion av broar och hus, men också med teorin om varför man bygger som man gör. Vilka för- och nackdelar har olika material och konstruktioner. Det är viktigt att anpassa sitt bygge efter syftet det ska fylla. 

Innehåll

Syfte för arbetsområdet:

Syftet är att med tekniken som grund reflektera över hur omvärlden ser ut (nära och långt borta). Syftet är vidare att skapa tilltro till den egna förmågan att skapa och lösa problem med tekniken och omvärldskunskaperna som grund. 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Tk  E 6
  Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
 • Tk  E 6
  Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  E 6
  Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Konkretisering av kunskapskraven

 • Ge exempel på olika byggmaterial och deras för- och nackdelar
 • Ge exempel på olika strategier för uppvärmning och isolering av byggnader
 • Ge några exempel på brokonstruktioner
 • Beskriva hur man bygger stabilt
 • Bygga broar och torn som fyller sitt syfte
 • Kunna göra skisser och dokumentera ditt bygge
 • Kunna utvärdera och göra förbättringar av ditt bygge

Undervisning och bedömning

- Boken om teknik, avsnittet "Bygga stabilt"

- Diskussioner och filmer

- Olika konstruktionsutmaningar

- Dokumentation före och efter bygget

 

Jag kommer att titta på följande för att bedöma dina prestationer i teknik:

- Ditt bidrag i diskussioner

- Ditt arbete med olika byggen (processen, förbättra, fundera etc.)

- Dina byggen (resultatet)

- Dina anteckningar

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: