Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och Buddhism år 6

Skapad 2016-04-03 10:40 i Torpskolan Lerum
Arbete med framförallt religionerna hinduism och buddhism.
Grundskola 6 Religionskunskap

Vi läser religion med fokus på Hinduism och Buddhism.

Innehåll

Om religionsundervisningen

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. I det här arbetet fokuserar vi på Hinduism och Buddhism men kommer även in lite på Kristendom, Judendom och Islam. 

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Re  4-6
  Etik Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Arbetssätt - Hur?

Vi kommer att arbeta på följande sätt: 

 • Ha gemensamma genomgångar
 • Ha gemensam och individuell faktaläsning
 • Titta på filmer och diskutera dem
 • Diskutera religioner, t.ex. likheter och skillnader, levnadsregler, åsikter och tankar om dem
 • Arbetar självständigt med att besvara frågor om religionerna
 • Kartlägga/Jämföra religionerna i tabellform
 • Öva på uppgifter i gamla nationella prov.
 • Öva religionsbegrepp (läxa). 

Bedömning: 

Prov 
Jag kommer att bedöma dina kunskaper om framförallt Buddhism och Hinduism utifrån förmågorna i matrisen nedan. Du bör även kunna jämföra dem med någon annan religion. Du ska också kunna resonera kring hur religion påverkar människors liv och värderingar.

På provdagen ska du övertyga en kompis som har en annan religion att han eller hon ska byta till din som är antingen Hinduism eller Buddhism. 

 

Tidsplan- preliminär

v. 15- 19

 

Hur kommer vi att arbeta?

Vad är religion? Varför religion?

Film, läsning och frågor om Hinduism.

Läsa, film och frågor om Buddhism.  
Repetition Judendom, Kristendom, Islam. 

Repetera, öva på gamla nationella prov.

prov v 19 

Matriser

Re
Hinduism och buddhism

F
E
D
C
B
A
Redogör för levnadsregler och ritualer
Du har ännu inte nått kraven för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till hinduism och buddhism.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till hinduism och buddhism.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till hinduism och buddhism.
Diskuterar
Du har ännu inte nått kraven för E.
Eleven visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Visar på samband
Du har ännu inte nått kraven för E.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Resonerar
Du har ännu inte nått kraven för E.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: