Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2016-04-03 12:08 i Ätranskolan Falkenberg
Vi ska jobba med hur jorden och liv uppstod, istiden och hur Sverige befolkades och utvecklades fram till och med vikingatiden.
Grundskola 3 – 4 Historia Svenska Biologi

Vi ska jobba med hur jorden och liv uppstod, istiden och hur Sverige befolkades och utvecklades fram till och med vikingatiden.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleverna ska utveckla historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar.

Göra jämförelser mellan de olika tidsepokerna.

Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial.

Lära sig historiska begreppsord.

Förbättra sin förmåga att formulera sig i skrift.

Bli bättre på att söka och värdera information.

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

Använda historiska begrepp.

Söka information och skriva faktatexter.

Berätta om hur människor levde under forntiden och ge olika skillnader/likheter mellan de olika tidsperioderna.

Förklara hur man kan känna till något om forntiden i nutid.

Bedömningen görs genom: observationer av hur du deltar i diskussioner, kan berätta och göra jämförelser och granskning av dina texter.

 

Kopplingar till läroplan

 • Bi  A 6
  Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Hi  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
 • Hi  A 6
  Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Hi  A 6
  Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
 • Hi  A 6
  I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
 • Sv  A 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
 • Sv  A 6
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att: titta på filmer, diskutera och samarbeta, söka fakta, skriva och redovisa om:

jordens och livets utveckling

istiden

stenåldern till vikingatiden

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: