Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förändringar

Skapad 2016-04-03 12:16 i Ilsbo skola Nordanstig
Temat förändringar består av femton uppdrag, där vi utforskar sambandet mellan olika förändringar. Barnen undersöker vad som händer när de blandar ett fast ämne med en vätska. De prövar olika sätt att blanda, lösa upp och separera ämnen. Vi arbetar undersökande med förutsägelser, experiment, samtal och redovisningar/dokumentation både enskilt och i grupp..
Grundskola 2 – 3 NO (år 1-3) Teknik

Vi undersöker olika ämnen och deras egenskaper. Vart tog vattnet vägen? Kan något försvinna? Du kommer att experimentera och undersöka olika ämnen för att få svar på dina frågor. Vi arbetar tillsammans i par och i grupp med att göra förutsägelser och observationer. Vi kommer att dokumentera våra upptäckter tillsammans och enskilt, både med bilder och text.

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
 • NO  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Undervisning

Temat "Förändringar" består av femton uppdrag, där vi utforskar sambandet mellan olika förändringar. Du kommer att undersöka vad som händer när du blandar ett fast ämne med en vätska. Provar olika sätt att blanda, lösa upp och separera ämnen. Du får prova att framställa nya former av ämnen genom olika blandningar.

Vi arbetar undersökande med förutsägelser, experiment, samtal och redovisningar/dokumentation. Arbetet kommer att vara laborativt där du samtalar och samarbetar med dina kamrater, oftast parvis. Du får genom dessa olika uppdrag uppleva, genomföra/undersöka, reflektera och dokumentera. Vid arbetet kommer du att få göra en förutsägelse vad du tror kommer att hända samt alltid avsluta med en gemensam sammanfattning, reflektion och uppföljning av din förutsägelse. Du gör också en egen dokumentation av varje uppdrag. Kunskapskrav

Du kommer att få utveckla dina kunskaper om:

* hur man kan sortera ämnen i grupper genom deras egenskaper - fast, flytande, gas
* egenskaper hos olika fasta ämnen.
* egenskaper hos vätskor.
* vad som sker när man blandar olika ämnen.
* hur man kan separera en blandning eller lösning.
* hur man jobbar på ett naturvetenskapligt arbetssätt
* vad en förutsägelse är
* hur man dokumenterar.
Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • NO   3
  Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
 • NO   3
  Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • NO   3
  Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
 • NO   3
  I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Bedömning - Vi kommer bedöma elevens förmåga att:

Det som ligger till grund för bedömningen är hur väl du kan:

* delta i diskussioner och lyssna på andra
* göra egna förutsägelser (gissa/tro vad som kommer att hända) och berätta vad DU tror
* samarbeta med din arbetskompis
* delta aktivt och visa intresse för arbetet
* skilja på fasta ämnen, vätskor och gas samt kunna beskriva deras egenskaper
* sortera ämnen i grupper efter olika egenskaper
* förklara vad som händer när du blandar fasta ämnen med vätskor
* dokumentera rita och/eller skriva under arbetets gång
* göra jämförelser mellan dina resultat och kompisarnas

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: