Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi vt 2016 Luft, vatten och mark

Skapad 2016-04-03 13:11 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola F Kemi
...

Innehåll

Syfte och mål

I slutet av detta avsnitt ska du utveckla dina förmågor att:

  1. Förklara begrepp och använda dem genom att skriva ett prov.
  2. Kunna föra ett resonemang om hur människan påverkar eller kan påverka växthuseffekten och näringsämnens kretslopp.

Detta visar du genom aktivt deltagande under lektionstid, ett prov samt gruppdiskussioner.

Centralt innehåll från läroplanen

  • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
  • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

Begrepp som du ska kunna använda och förstå

Atomens uppbyggnad

Periodiska systemet med grupper och perioder

Reaktioner

molekylbindningar

Jonbindning och metallbindning

Luftens innehåll

Ozon

Ädelgaser

Koldioxid och växthuseffekten

Oxider, smog och surt regn

Vatten, ytspänning och kapillärkraft

Vattnets kretslopp

Vattenrening

Mineraler

Mineraljord och organisk jord och dess kretslopp

Växter, näringsämnen samt övergödning

Veckoplaneringen

Vecka

Måndag

Torsdag

Fredag

14

Repetition av periodiska systemet sam kemiska bindningar

Light: 146-149

Spektrum kemi: 288-297

Fördjupning:

Kemiska bindningar

 

 

 

Light: 150-152

Spektrum kemi: 298-303

Fördjupning:

Luftens ämnen och ozon

 

 

 

Light: 31-34

Spektrum kemi: 54-60

Fördjupning:

15

Ädelgaser och koldioxid

Light: 35-37

Spektrum kemi: 61-66

Fördjupning:

Giftiga oxider och smog

Odla frö

Light: 38-40

Spektrum kemi: 67-71

Fördjupning:

Vattnets egenskaper och kretslopp

Light: 43-46

Spektrum kemi: 78-86

Fördjupning:

16

Vattenrening

Light: 47-48

Spektrum kemi: 87-89

Fördjupning:

Mineraljord och organisk jord

Light: 51-53

Spektrum kemi: 96-101

Fördjupning:

Världsbokens dag

17

Näringsämnen och övergödning.

Diskussion frölaboration

Light: 53-54

Spektrum kemi: 100-104

Fördjupning:

Resonemangsövning om växthuseffekt och ämnens kretslopp

Gruppdiskussioner med diktafon

(Bedömning)

 

 

 

 

 

Prov

(Bedömning)

 

Matriser

Ke
Kopia av Bedömningsmatris Kemi åk 7-9 Genarps skola

F
E
Kunskapskrav för betyget E
C
Kunskapskrav för betyget C
A
Kunskapskrav för betyget A
Diskussion
Förmåga att bidra till att diskussioner går framåt.
Deltar i diskussioner men svara bara på frågor utan att föra diskussionen framåt
I diskussionerna ställer Du frågor och framför och bemöter argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer Du frågor och framför och bemöter argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer Du frågor och framför och bemöter argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kunskaper
Användning av begrepp, modeller och teorier.
Saknar grundläggande kunskaper om kemiska sammanhang.
Du har grundläggande kunskaper om kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Du har goda kunskaper om kemiska sammanhang och visar det genom att förklara dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om kemiska sammanhang. Du förklarar dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp.
Kunskaper
Koppla samman fakta med kemi-samband.
Kan inte föra resonemang kring vår livsstil och påverkan på naturen gällande kemi.
Du kan föra enkla resonemang där vår livsstil kopplas ihop med enkla samband mellan fossila bränslen och klimatpåverkan.
Du kan föra utvecklade resonemang där vår livsstil kopplas ihop med fossila bränslen och klimatpåverkan.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där vår livsstil kopplas ihop med fossila bränslen och klimatpåverkan.
Kunskaper
Miljöpåverkan och hållbar utveckling.
Kan inte föra enkla resonemang kring energi och miljöpåverkan
Du för enkla resonemang kring användandet av energi och naturresurser och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du för utvecklade res. kring användandet av energi och naturresurser och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du för välutvecklade res. kring användandet av energi och naturresurser och visar på fördelar och begränsningar ur olika perspektiv hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: