Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

What´s up år 4 Unit four v.4-v.14

Skapad 2016-04-03 13:44 i Apalbyskolan Västerås Stad
Kapitel 13-16
Grundskola 4 Engelska

Under de här veckorna kommer du att få lära dig att berätta om något man gör just nu, dvs sätter -ing i slutet av verbet. Du kommer också att få träna på att beskriva vad någon har på sig för kläder och träna på ord i hemmet. Du kommer också att få träna på prepositioner. 

Innehåll

Syfte


Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Konkretiserande mål

Du ska kunna ställa enkla frågor och kunna svara på dem utifrån det tema vi arbetar med.

Du ska veta att man lägger till -ing på verbet när man gör något just nu.

Du ska veta namnen på några vanliga kläder, möbler och semesterord.

Du ska kunna prata enkel engelska med en klasskamrat utifrån det vi gått igenom.

 Du ska kunna prepositionerna och kunna använda dem. 

Du ska kunna beskriva vad någon har på sig för kläder.

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Sånger, sagor och dikter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Undervisning

Arbetssätt:

Du/vi kommer att ha gemensamma genomgångar, läsa texter, ha talövningar i par och grupp, göra hörförståelseövningar, samtala tillsammans och ha enskilt arbete. Du får även arbeta i web-materialet Bingel.

 

Du kommer att få:

-träna på att använda de vanligaste verben.

-träna på vanliga ord för möbler, kläder och semesterord.

-träna på prepositionerna.

 

 

Bedömning

Du kommer att bedömas fortlöpande under lektionerna i ditt sätt att ta ansvar för ditt eget lärande.

Du bedöms fortlöpande under lektionerna genom ditt sätt atta vara aktiv och engagerad i samtal och diskussioner.

 

Du bedöms även efter din förmåga att:

-använda de vanligaste verben.
-använda orden vi arbetat med.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: