Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmhistoria

Skapad 2016-04-03 13:45 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Vi jobbar med filmhistoria.
Grundskola 8 Svenska som andraspråk Svenska

Vi jobbar med filmhistoria genom att läsa texter, träna på djupläsning, sammanfatta och redogöra för det vi läst i samtal och i ett prov. Vi tittar tillsammans på filmen Hugo Cabrét och samtalar och reflekterar sedan om filmen.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 

Förstå det du läser, kunna sammanfatta samt att kunna kommunicera i tal och skrift.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Matriser

Sv SvA
Filmhistoria

Behöver utvecklas
Grundläggande kunskaper
Delvis utvecklade kunskaper
Utvecklade kunskaper
Läsförståelse
Lässtrategier som djupläsning, identifiera nyckelord, föra anteckningar och att använda dessa kunskaper i tal och skrift.
 • Sv  7-9
Du behöver jobba mer med lässtrategier. Du har svårt för att sammanfatta och koppla det lästa till den tiden samt under de förhållanden och orsaker texterna skrevs.
Du visar godtagbara kunskaper i läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av det lästa och koppla det lästa till den tiden samt under de förhållanden och orsaker texterna skrevs.
Du visar mer än godtagbara kunskaper i läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av det lästa och koppla det lästa på ett relativt gott sätt till den tiden samt under de förhållanden och orsaker texterna skrevs.
Du visar mycket goda kunskaper i läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av det lästa och koppla det lästa på ett ändamålsenligt sätt till den tiden samt under de förhållanden och orsaker texterna skrevs.
Samtala
Att delta i samtal genom att presentera och utveckla tankar, ställa frågor, framföra åsikter, hjälpa till att fördela ordet och att sammanfatta det viktigaste från samtalet.
Du behöver jobba mer med att delta i samtal.
Du deltar i samtal och framför några tankar och åsikter. Du ställer frågor som till viss del för samtalet framåt. Du lyssnar för det mesta på andra.
Du deltar i samtal och framför egna tankar och åsikter som har koppling till det lästa och upplevda. Du ställer och besvarar frågor som för samtalet framåt. Du lyssnar på andra på ett aktivt sätt.
Du deltar i samtal och framför egna tankar och åsikter som har koppling till det lästa och upplevda. Du är medveten om att det finns olika tolkningar. Du ställer och besvarar frågor som för samtalet framåt och breddar eller fördjupar det. Du lyssnar på andra samt ser till att alla får komma till tals.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: