Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HÄLSA OCH RÖRELSE (mellangruppen)

Skapad 2016-04-03 13:53 i Högbergets förskola Ludvika
Planeringen vänder sig till 5 åringen som finns på Lejontassen barn i förskolan. Vi kommer att arbeta med olika tema både med hälsa och rörelse som kan främja vårt hälsa och kan påverka vanor inom vardag. Vi kommer att gå djupare in på det som barnen visar intresse för.
Förskola

I temat "Hälsa och rörelse" kommer vi tala om olika mat  som finns på förskolan. Utifrån de grönsaker och frukten barnen talar om kommer vi att ta reda på vad barnen kan och sedan fördjupa oss i olika frågeställningar som kommer upp. Det kan vara t.ex. varför det finns kärnor i frukten, vad händer om vi plantera dem, varför är det viktigt att äta hälsosam. Vi kommer också odla några olika frön. Tillsammans med odling ska vi träna och göra olika rörelse med musik eller utan.

Innehåll

SYFTE

Göra barnen medvetna om sin egen kropp och hur kan man hålla sig frisk genom att åta hälsosamt och röra sig regelbundet.

MÅL UR LÄROPLANEN - Normer & Värden

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

MÅL UR LÄROPLANEN - Barns inflytande


Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och

MÅL UR LÄROPLANEN - Utveckling & lärande SPRÅKMÅL

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

METOD

 Vi börjar med att tala med barnen om vad de vet om mat, vilka komponenter har den mat som vi äter på förskolan, vad maten innehåller och varför vi har olika delar i vår mat, varför är det viktigt att äta. Utifrån samtalen kommer vi att arbeta med de olika frukten och grönsaker som barnen talar om. Vi kommer att söka information på internet och barnen kommer att få möjligheter att berätta för varandra. Inne  kommer vi att odla i flaskor olika frön och vi kommer även att odla paprika plantor som barnen ska ta hand om hem. Vi vill försöka ge barnen en förståelse för vad växterna behöver för att växa.

Vecka 14 - Vi började att fråga barnen för matbordet om vad de tycker om mat. Varför finns kärnor inuti frukter, hittar man alltid kärnor i frukt. Vi tar äpplena och öppna och kolla vad fröna sitter , hur många har vi hittat, vilket färger har dem.

Vi sätter kärnor i blött och väntar tills att det kommer någon. Vi har också satt gräs frön inomhus och vänta  vi på att se vad det som händer med frön.

Vecka 15 - Vi ska odlar linser. varje barn ska sätta 10 linser på sin flaska vi ska vattna regelbunden. Se vad som händer

Vecka 16 - Vi tränar inomhus med hjälp av musik

vecka 17- Vi målar lerkrukor och plantera paprika kärnor

vecka 18- Vi tränar utomhus två lekar (under håkens vingar kom, gammelgäddan)

vecka 19 - Vi tränar utomhus en bana med ringar, hopprep, hoppa hage

vecka 20 - Barnen kan ta med sig sin planta hemma.

vecka 21 -Vi jämföra olika kärnor och deras utveckling hittills

vecka 22 -Vi går genom olika mat och deras innehåller (protein, kolhydrater, vitaminer)

vecka 23 - Hur det ser ut vår tallriken, vilka mat ska vi ha i tallriken

vecka 24 - Utvärdering

 

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Dokumentation ska genomföra med bilder och beskrivning  varje gång som vi träffas i grupper.

Arbetet kommer att kontinuerligt dokumenteras i Unikum, i barnens lärloggar, bloggen. Vi kommer också att dokumentera på avdelningen hur processen utvecklas.

UPPLÄGG

Hur ser tidsplaneringen ut? Hur länge planerar vi att vi kommer att arbeta med detta? När ska vi reflektera över processen?

Tema ska hända under ung 10 veckor. Sista vecka ska reflektera utifrån följande frågor:

 -Hur har barnen uppfattat detta?
-Vad har de varit intresserade av, vad var svårt, roligt m.m.
-På vilket sätt har barnen varit resurser för varandra i sitt lärande?
-Måluppfyllelse, hur och på vilket sätt?
-Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?
-Vad var barnen intresserade av och ville veta mer om?
-Hur går vi vidare?
-Hur kan vårt arbete förbättras och utvecklas?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: