Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och enheter, åk 4

Skapad 2016-04-03 13:57 i Klockebacksskolan Karlshamn
Grundskola 4 Ma Här får du lära om längdenheter, viktenheter och volymenheter. Du jobbar även med tal i decimalform och hur man gör avrundningar och överslagsräkningar.
Grundskola 4 Matematik
...

Innehåll

Kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Konkretisering av syfte

När du arbetet med detta kapitel ska du kunna:

 • jämföra föremåls volymer och välja lämpliga enheter
 • jämföra föremåls vikter och välja lämpliga enheter
 • använda tal i decimalform
 • avrunda tal samt göra överslag i additioner och subtraktioner
 • visa olika sätt att lösa problem och bedöma svarens rimlighet

Arbetssätt / Undervisning

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi har gemensamma genomgångar och diskussioner
 • Vi kommer att arbeta med praktiskt material
 • Vi gör uppgifter och övningar i mindre grupper eller par för att öva samarbete och få möjlighet att själv prata matematik
 • Vi kommer att arbeta med problemlösning på olika sätt
 • Du får möjlighet att öva och befästa dina kunskaper genom uppgifter i matteboken eller extra arbetsblad

Bedömning / Dokumentation

Jag kommer att bedöma om du kan:

 • jämföra föremåls volymer och välja lämpliga enheter
 • jämföra föremåls vikter och välja lämpliga enheter
 • använda tal i decimalform
 • avrunda tal samt göra överslag i additioner och subtraktioner
 • visa olika sätt att lösa problem och bedöma svarens rimlighet

Matriser

Ma
Tal och enheter, åk 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Jämföra föremåls volymer och välja lämpliga enheter.
Du är osäker när du ska jämföra föremåls volymer och välja lämpliga enheter
Du kan oftast jämföra föremåls volymer och välja lämpliga enheter.
Du kan med säkerhet jämföra föremåls volymer och välja lämpliga enheter.
Du kan med mycket god säkerhet jämföra föremåls volymer och välja lämpliga enheter.
Jämföra föremåls vikter och välja lämpliga enheter.
Du är osäker när du ska jämföra föremåls vikter och välja lämpliga enheter.
Du kan oftast jämföra föremåls vikter och välja lämpliga enheter.
Du kan med säkerhet jämföra föremåls vikter och välja lämpliga enheter.
Du kan med mycket god säkerhet jämföra föremåls vikter och välja lämpliga enheter.
Använda tal i decimalform
Du är osäker när du ska använda tal i decimalform.
Du kan oftast använda tal i decimalform.
Du kan med säkerhet använda tal i decimalform.
Du kan med mycket god säkerhet använda tal i decimalform.
Avrunda tal samt göra överslag i additioner och subtraktioner.
Du är osäker när du ska avrunda tal samt göra överslag i additioner och subtraktioner.
Du kan oftast avrunda tal samt göra överslag i additioner och subtraktioner.
Du kan med säkerhet avrunda tal samt göra överslag i additioner och subtraktioner.
Du kan med mycket god säkerhet avrunda tal samt göra överslag i additioner och subtraktioner.
Visar olika sätt att lösa problem och bedöma svarens rimlighet
Du är osäker när du ska visa olika sätt att lösa problem och bedöma svarens rimlighet.
Du kan oftast visa olika sätt att lösa problem och bedöma svarens rimlighet.
Du kan med säkerhet visa olika sätt att lösa problem och bedöma svarens rimlighet.
Du kan med mycket god säkerhet visa olika sätt att lösa problem och bedöma svarens rimlighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: