Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division, åk 4

Skapad 2016-04-03 14:11 i Klockebacksskolan Karlshamn
Vi repeterar multiplikationstabellerna och lär oss sambandet mellan multiplikation och division. Vi tränar också de specifika matteorden för multiplikation och division. Du får räkna med både små och stora tal och hur man räknar dessa med uppställningar.
Grundskola 4 Matematik

Under några veckor kommer du att arbeta vidare med multiplikation och division.

Innehåll

Kursplanens syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Konkretisering av syfte

Under detta arbetsområde utvecklar du din förmåga att:

 • förstå hur addition och multiplikation hör ihop
 • kunna multiplicera ental, tiotal och hundratal. till exempel 5x6, 5x60, 5x600
 • förstå hur multiplikation och division hör ihop
 • kunna använda kort dividion, till exempel 93/3, 846/2
 • kunna använda multiplikation och division när du löser textuppgifter

Arbetssätt / Undervisning

Du kommer att arbeta med materialet Prima Formula 4 och andra övningar, både praktiskt och skriftligt.

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och träna på olika delar tillsammans.

Du arbetar enskilt och ibland tillsammans med en kamrat med uppgifterna i boken.

Du gör praktiska övningar som är kopplade till de konkreta målen, till exempel spel.

Du kommer att göra tabelltest på multiplikationstabellerna

Efter kapitlet gör du en diagnos som visar vilket av de två spåren du ska arbeta vidare med i boken.

Arbetet avslutas med en provräkning.

Bedömning / Dokumentation

Se bedömningsmatris.

Matriser

Ma
Matematik: Multiplikation och division, åk 4

På väg
Nivå 2
Nivå 2
Nivå 3
Förstår sambandet mellan addition och multiplikation
Du har ännu inte grundläggande förståelse för hur addition och multiplikation hör ihop.
Du har grundläggande förståelse för hur addition och multiplikation hör ihop.
Du har god förståelse för hur addition och multiplikation hör ihop.
Du har mycket god förståelse för hur addition och multiplikation hör ihop och kan på ett väl fungerande sätt dra nytta av det i olika sammanhang.
Använder rätt begrepp, t. ex. produkt, kvot, faktor, täljare, nämnare, multiplicera, dividera, multiplikation och division.
Du har ännu inte kunskaper om de rätta begreppen vi använder inom multiplikation och division.
Du känner till begreppen och termerna vi använder inom addition och subtraktion.
Förstår sambandet mellan multiplikation och division.
Du har ännu inte grundläggande förståelse för hur multiplikation och division hör ihop.
Du har grundläggande förståelse för hur multiplikation och division hör ihop.
Du har god förståelse för hur multiplikation och division hör ihop.
Du har mycket god förståelse för hur multiplikation och division hör ihop och kan på ett väl fungerande sätt dra nytta av det i olika sammanhang.
Kan multiplicera ental, tiotal och hundratal, t. ex. 5x6, 5x60, 5x600.
Du behöver viss hjälp för att kunna multiplicera ental, tiotal och hundratal.
Du kan multiplicera ental, tiotal och hundratal.
Du kan med god säkerhet multiplicera ental, tiotal och hundratal.
Kan använda kort division, t. ex. 846/2.
Du har ännu inte grundläggande kunskaper för att kunna lösa tal genom att använda kort division.
Du kan lösa tal genom att använda kort division
Multiplikationstabellerna
Du behöver viss hjälp av hjälpmedel för att kunna tabellerna 1-5.
Du är säker på tabellerna med faktor 1-5.
Du är säker på tabellerna med faktor 1-5 och de flesta övriga i tabellerna 1-10
Du har automatiserat alla tabellerna 1-10
Problemlösning vid textuppgifter
Du kan ännu inte lösa enkla problem med multiplikation och division.
Du kan lösa enkla problem på ett i huvudsak fungerande sätt med multiplikation och division.
Du kan lösa enkla problem på ett relativt väl fungerande sätt med multiplikation och division.
Du kan lösa enkla problem på ett väl fungerande sätt med multiplikation och division.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: