Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 4

Skapad 2016-04-03 14:36 i Nolbyskolan Alingsås
Grundskola 4 Engelska

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer.

Centralt innehåll

Arbetssätt

Du som elev kommer att träna på att utveckla dina förmågor och ditt kunnande genom att:

 • få lyssna på olika texter, filmer och sånger på engelska, för att utveckla din förmåga att förstå.
 • själva läsa olika typer av texter både tyst och högt samt sjunga sånger för att utveckla din förmåga att uttala engelska ord.
 • delta aktivt vid olika dialogövningar och dramaövningar för att utveckla din förmåga att tala engelska och kommunicera med andra på engelska.
 • arbeta med olika skrivövningar för att utveckla din förmåga att uttrycka dig skriftligt för att förmedla ett innehåll och för att kommunicera. 
 • träna såväl din stavning som enskilda grammatiska övningar på olika sätt. 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att uttrycka dig på engelska vid dialogövningar och uppspelning av sketcher. 

Jag kommer även att bedöma flytet i ditt tal, ditt uttal samt ditt ordval vid diskussionsövningar vi gör i klassrummet.

Jag kommer bedöma din förmåga att göra dig förstådd i skrift i t.ex. The book about me samt andra skrivövningar. 

Jag kommer bedöma din förståelse av talad engelska vid separata hörövningar men även vid diskussioner runt filmer och lästa texter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: