Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig presentation - världen

Skapad 2016-04-03 14:42 i Torpskolan Lerum
Du har på so-lektionerna arbetat med Världen och gjort en egen landanalys av ett valfritt land. Du ska nu presentera ditt arbete muntligt inför klassen.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Syftet är att du ska få träna dig på att göra en muntlig presentation av ditt land som du har fördjupat dig i när du läst Världen på SO:n. Du ska använda dig av Keynote på Ipaden för att träna dig på att använda ett digitalt verktyg. Du får också få lyssna när andra talar och vara en god publik när dina kamrater redovisar.

Innehåll

Lgr 11

Du kommer få utveckla nedanstående förmågor och möta nedanstående centrala innehåll. 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Information om Presentationen

Du har under ett antal veckor arbetat med att göra en landanalys på SOn:n av ett valfritt land. Dina nya kunskaper ska du nu få redovisa och presentera muntligt inför klassen. 

 1. Du ska göra ett framträdande inför hela klassen där du ska prata om ditt land. Du har fått givna punkter som ditt arbete ska innehålla.
 2. Du har sorterat dina faktauppgifter och gjort i ordning en Keynote som du ska använda dig av när du redovisar. Keynoten är ditt digitala hjälpmedel som du ska använda dig av under redovisningen. 
 3. Redovisningen ska vara ca 5 minuter lång. 
 4. Du redovisar ditt land med start under vecka 11. 
 5. När du genomför din muntliga presentation så kommer jag bedöma dessa delar:

Innehåll: Här handlar det om vad du säger i presentationen, om presentationen har en röd tråd och en bra struktur. Strukturen handlar om de olika delarna inledning, huvuddel och avslutning. 

Kommunikation: Här handlar det om hur mycket ögonkontakt du har med din publik, hur högt och tydligt du talar, om du visar engagemang och väcker intresse.

Språk: Här handlar det om hur väl du anpassar ditt språk efter din mottagare, alltså din publik. Om du använder ord och begrepp som passar mottagarna; vilken språklig nivå du ligger på. 

 

Matriser

Sv
Svenska kunskapskrav år 7-9 Lgr 11

Muntlig presentation inför publik

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Muntlig presentation
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: