Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2016-04-03 15:19 i Årstadskolan Falkenberg
Vi tar reda på olika saker om vatten. Vad kan man använda vattnet till? Vad finns i vattnet?
Grundskola F NO (år 1-3)

Vatten. Du dricker det, du badar i det, en del djur lever i det och du ser det komma från himlen som regn. Vi gör en tankekarta om vatten.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få lära dig ord och begrepp som hör ihop med vattentemat.

Du kommer att få se att vatten finns i olika former.

Du kommer att få utveckla din förmåga att förstå hur viktigt vatten är för människor, djur och växter.

Du kommer att få utveckla din förmåga att förstå vattnets kretslopp.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Undervisning och arbetsformer

Vad tänker man på när man hör ordet vatten? Vi gör en tankekarta tillsammans.

Vi kommer att undersöka vattnets olika former.

Vi funderar på: Vilka eller vem lever i vatten?

Vi tittar på filmer om vatten.

Vi lär oss om vattnets kretslopp.

Vi dokumenterar genom att bygga kretsloppet tillsammans.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: