Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jobs, English Year 8

Skapad 2016-04-03 16:06 i Svärdsjöskolan Falun
Grundskola 8 Engelska
9-5 Tumble of of bed and stumble to the kitchen pour my self a cup of ambition Yawning, stretching trying come to live......

Innehåll

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,          

 1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.              

 2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

 

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Allsång
 • dialoger
 • sökläsning
 • olika typer av texter
 • olika sätt att lära in ord 
 • beskriva yrken i tal och skrift
 • stort fokus kommer att läggas på att utvidga sitt ordförråd inom området
 •   
 •  

3. BEDÖMNING

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Läsa och förstå enklaare och svårare texter
 • Lyssna och förstå, talade instruktioner och sammanhang i t.ex. sånger
 • Uttrycka dig i tal och skrift inom områden som är förknippade med yrken och arbetsliv

 

Vi kommer bedöma din förmåga genom:

Beskriv...

 • Bedömningen kommer att ske kontinuerligt eftersom detta är ett mycket kort arbetsområde
 • Du får visa hur du använder nya ord och uttryck
 • Formativ bedömning kommer att ges i grupp

 

Exempel på bedömning:

Ta fram och visa upp exempel på elevarbeten som motsvarar t ex de olika betygsstegen, så eleverna får en bild av vad som förväntas.

 

4. MÅLDIALOG

1. Mål:

 •    
 •    

 

2. Undervisning:

 •    
 •    

 

3. Bedömning:

 •    
 •   
 •  

Matriser

En
Jobs, English Year 8

Ännu ej E
E
C
A
Eleven kan förstå ..i tydligt talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter.
det huvudsakliga innehållet
det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer
såväl helhet som detaljer huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer
Eleven visar sin förståelse genom att ... redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer
översiktligt godtagbart
välgrundat tillfredställande
välgrundat och nyanserat gott
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av ... för lyssnande och läsning.
någon strategi
i viss utsträckniing använda sig av strategier
i viss utsträckning använda sig av strategier
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra ...förbättringar av egna framställningar.
enkla
välgrundade
välgrundade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: