Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

STEGVIS

Skapad 2016-04-03 17:19 i Högbergets förskola Ludvika
Emotionell träning för barnen
Förskola

Barnen från Lejontassen med ålder 3-6 ska delta undervisning i StegVis

Innehåll

SYFTE

Att ge barnen verktyg för att dem kan själva lösa på bra sätt sina konflikter.

MÅL UR LÄROPLANEN - Normer & Värden

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och

MÅL UR LÄROPLANEN - Barns inflytande


Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och

MÅL UR LÄROPLANEN - Utveckling & lärande SPRÅKMÅL

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

METOD

Vi ska jobba med barnen under som finns på plats under fredagarna. Vi delar gruppen i två så i varje grupp ska tilldela 6 barn för varje tillfälle. Det handlar om max. 25 min per grupp. Vi använder Stegvis material.

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vi ska dokumentera genom bilderna och anteckningar som händer för varje träff. Samma pedagog har ansvar för dokumentation, det är väldig viktig att antecknar barnen kommentarer och reaktioner.

UPPLÄGG

Vi börjar i oktober 2015 och vi räknas att vara klara med tema innan sommar 2016.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: