Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Borgen 5B kap 8 - 10

Skapad 2016-04-03 19:09 i Kyrkskolan 4-6 Ludvika
Under v 12, 14 - 15 arbetar du med kap 8 Procent, under v 16 - 19 kap 9 Decimaltal och v 20 - 22 kap 10 Geometri
Grundskola 5

Under resten av vårterminen kommer vi att arbeta med procent, decimaltal och geometri.

Innehåll

Vad vi ska lära oss.

Mål - du ska kunna

PROCENT
* Att en hel är 100 %, en halv är 50 % och att en fjärdedel är 25 %.
* Avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är.
* Dela upp det hela, 100 %, i olika procentsatser.
* Veta på hur många olika sätt du kan kombinera t.ex. två halsdukar och tre mössor.

DECIMALTAL
* Avrunda decimaltal som 3,42 och 3,5 till närmaste heltal.
* Addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal.
* Avgöra om dina uträkningar är rimliga.
* Avrunda summan på ett kvitto till närmaste hela kronor.

GEOMETRI
* Veta att en rät vinkel är 90 grader, en spetsig vinkel mindre än 90 grader och en trubbig vinkel större än 90 grader.
* Veta hur många grader ett halvt varv och ett helt varv är.
* Kunna mäta och rita vinklar med gradskiva.
* Räkna med vinkelsumman i en triangel.
* Kunna rita symmetriaxlar och symmetriska bilder.

 

Varför just detta? Jo, du ska få

utveckla din förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder inom arbetsområdena bråk, procent, decimaltal och geometri.

utveckla din förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp inom de ovannämnda områdena.

utveckla din förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom de ovannämnda områdena.


utveckla din förmåga att använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser inom de ovannämnda områdena.

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska lära dig genom

  • Gemensamma genomgångar
  • Gemensamma räkneuppgifter
  • Enskilda  räkneuppgifter i matteboken
  • Läxuppgifter

Vad som kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma

hur väl du visar din förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt hur du väljer och använder strategier och metoder inom arbetsområdena  procent, decimaltal och geometri.

din kunskap om matematiska begrepp och hur du visar det genom att använda dem i sammanhang på ett fungerande sätt inom de ovannämnda områdena. 

hur väl du visar din förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom de ovannämnda områdena.

hur väl du visar din förmåga att använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser inom de ovannämnda områdena.

 

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan genom att delta i våra gemensamma samtal, genom dina skriftliga prestationer och  genom diagnoser efter varje kapitel samt en provräkning vid terminens slut.

Matriser

Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: