Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Hi: Vasatiden och Stormaktstiden åk 5

Skapad 2016-04-03 20:20 i Nydalaskolan Malmö stad
Vi har ett par spännande veckor framför oss då vi ska ta oss an två tidsepoker i svensk historia. Startpunkten sker i Vasatiden, där Gustav Vasa och hans söner, kom att bidra till svenska historieskrivning på många sätt under ca 100 år. Innan skolavslutningen, ska vi också hunnit med Stormaktstiden, den period, då Sverige var en av de mäktigaste länderna i Europa och förklaringarna till varför. Regenter ska avhandlas, förändringar ska diskuteras, källor ska granskas och sist men inte minst ska vi lära oss om hur befolkningen levde under dessa två tidsepoker.
Grundskola 5 Historia Religionskunskap

Vi har ett par spännande veckor framför oss då vi ska ta oss an två tidsepoker i svensk historia.
Startpunkten i Vasatiden, där Gustav Vasa och hans söner, kom att bidra till svenska historieskrivning på många sätt under ca 100 år.
Innan skolavslutningen, ska vi också hunnit med Stormaktstiden, den period, där Sverige var en av de mäktigaste länderna i Europa och förklaringarna till varför.

Regenter ska avhandlas, förändringar ska diskuteras, källor ska granskas, maktskifte kommer att analyseras och förklaringar till varför man brände häxor på bål ska ges. Sist men inte minst ska levnadsvillkor också skildras.

Vi har mycket att hinna genom, så det är bara att köra igång!

Innehåll

Bedömning – Läraren vet att du kan när du…

* visar att du känner till några fakta kring händelser, personer och livsvillkor under de historiska tidsperioder som vi kallar Vasatiden och Stormaktstiden.

* visar att du kan ge exempel på hur kristendomen påverkade människors liv under dessa tidsperioder.

* visar att du kan använda begreppen kronologi, likhet, skillnad, orsak,  förändring  och konsekvens samt källa när du pratar eller skriver om historiska händelser, personer och livsvillkor.

* reflekterar kring de problem som kan finnas när man använder historiska källor.

* ger exempel på spår av historia i vår tid och försöker förklara varför olika historiker kan förklara en historisk händelse på olika sätt.

* gör analyser kring hur händelser som inträffade under Vasatiden och Stormaktstiden påverkar våra liv i dagens Sverige.

* uttrycker egna åsikter, och värderar andras, kring historiska händelser, personer och livsvillkor.

Förmågor från kursplanen

* använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer

* kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap

* reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv

* använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används

* analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället

Matriser

Hi Re
Historia åk 5

Lägre kvalitet
Högre kvalitet
Samhällsförändringar & människors levnadsvillkor
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Re  4-6
Du känner till enstaka fakta kring händelser eller livsvillkor under de historiska tidsperioder som vi kallar Vasatiden och Stormaktstiden. Du kan också, med lärarstöd ge exempel på hur människor levde och vilka skillnader som fanns.
Du känner till enstaka fakta kring händelser, personer och livsvillkor under de historiska tidsperioder som vi kallar Vasatiden och Sormaktstiden. Du kan ge exempel på hur människorna levde och vilka skillnader som fanns.
Du känner till några fakta kring händelser, personer och livsvillkor under de historiska tidsperioder som vi kallar Vasatiden och Stormaktstiden. Du kan också ge några exempel på hur människorna levde och vilka skillnader som fanns och jämföra hur det var att leva i Sverige då jämfört med nu.
Du känner till flera fakta kring händelser, personer och livsvillkor under de historiska tidsperioder som vi kallar Vasatiden och Stormaktstiden. Du kan också ge flera exempel på hur människorna levde och vilka skillnader som fanns och jämföra hur det var att leva i Sverige jämfört med nu.
Utvecklingslinjer
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du kan, med lärarens hjälp, göra korta och enkla analyser kring hur enstaka händelser som inträffade under Vasatiden och Stormaktstiden påverkar våra liv i dagens Sverige.
Du kan göra korta och enkla analyser kring hur enstaka händelser som inträffade under Vasatiden och Stormaktstiden påverkar våra liv i dagens Sverige.
Du kan göra utvecklade analyser kring hur några händelser som inträffade under Vasatiden och Stormaktstiden påverkar våra liv i dagens Sverige.
Du kan göra välutvecklade och genomarbetade analyser kring hur flera händelser som inträffade under Vasatiden och Stormaktstiden påverkar våra liv i dagens Sverige.
Källkritik
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du kan med lärarstöd på ett enkelt och kortfattat sätt reflektera kring historiska källor. Vilken typ (bild, text, sak) av källa är det du arbetar med? När skapades källan? Vem gjorde källan? Varför gjorde man källan? Vilken kunskap om vår historia kan vi få ifrån källan?
Du kan på ett enkelt och kortfattat sätt reflektera kring historiska källor. Vilken typ (bild, text, sak) av källa är det du arbetar med? När skapades källan? Vem gjorde källan? Varför gjorde man källan? Vilken kunskap om vår historia kan vi få ifrån källan?
Du kan på ett utvecklat sätt reflektera kring de problem som kan finnas när man använder historiska källor. Du förstår (och visar detta i utvecklade resonemang) att historiska källor ibland kan tolkas på olika sätt.
Du kan på ett välutvecklat sätt reflektera kring de problem som kan finnas när man använder historiska källor. Du förstår (och visar detta i välutvecklade resonemang) att historiska källor ibland kan tolkas på olika sätt.
Framställningar av historiska händelser
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du kan, med lärarstöd, ge enstaka exempel på spår av historia i vår tid. Du kan, med lärarstöd på ett enkelt sätt förklara varför olika historiker förklararar en historisk händelse på olika sätt.
Du kan ge enstaka exempel på spår av historia i vår tid. Du kan på ett enkelt och kortfattat sätt förklara varför olika historiker kan förklara en historisk händelse på olika sätt.
Du kan ge några olika exempel på spår av historia i vår tid. Du kan på ett utvecklat sätt förklara varför olika historiker kan förklara en historisk händelse på olika sätt.
Du kan ge nflera olika exempel på spår av historia i vår tid. Du kan på ett välutvecklat sätt förklara varför olika historiker kan förklara en historisk händelse på olika sätt.
Historiska begrepp
 • Hi  4-6
Du kan med lärarstöd förklara och känna till begreppen kronologi, likhet, skillnad, orsak, förändring, konsekvens och källa.
Du känner till och försöker använda begreppen kronologi, likhet, skillnad, orsak, förändring, konsekvens och källa när du pratar eller skriver om historiska händelser, personer och livsvillkor.
Du känner till och använder begreppen kronologi, likhet, skillnad, orsak, förändring, konsekvens och källa när du pratar eller skriver om historiska händelser, personer och livsvillkor.
Du känner till och använder begreppen kronologi, likhet, skillnad, orsak, förändring, konsekvens och källa på ett tydligt och genomarbetat sätt när du pratar eller skriver om historiska händelser, personer och livsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: