Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Socker/mjöl skopa

Skapad 2016-04-03 21:55 i Östervåla skola F-6 Heby
Göra en skopa av ett björkämne
Grundskola 6 Slöjd

Av ett björkämne formar du efter egen design en skopa.

Innehåll

LGR-11, Del 1, Skolans värdegrund och uppdrag

Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.

 

 

LGR-11, Del 2, Övergripande mål och riktlinjer

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

LGR-11, Del 3, Kursplanens syfte

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

Konkretisering av målen

Utveckla förmågan att:

 • hantera de tekniker som presenteras
 • utveckla egna ideer som är genomförbara
 • självständigt kunna välja teknik och material utifrån vad som ska göras
 • motivera valet av teknik och material utifrån vad som ska göras
 • tänka miljö- och resurssparande
 • självständigt kunna framställa slöjdföremål utifrån instruktioner
 • utvärdera resultatet av arbetsinsatsen och se vad den ledde till för resultat.

Hur undervisningen kommer att gå till

Vid lektionsstart kommer jag att gå igenom tekniker så att du ska få lära dig skålslagning och formgivning, utsidan ska fomges och bearbetas med lämpliga verktyg ex. kontursåg, rasp ock fil samt att "insidan" gröps ur med träkluppa och skölp

Bedömning

Jag kommer att bedömma hur du :

 • Hur du genomför ditt arbete
 • Använder handverktyg, redskap och maskiner på ett ändamåls riktigt och säkert sätt
 • Utvecklar ideèr, med hjälp av insperationsmatrial
 • Bedömer din egna arbetsinsats och hur den påverkat slöjdföremålets kvalitet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: