Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter åk 5

Skapad 2016-04-03 21:55 i Åsaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Du får lära dig om växterna indelning, hur delarna fungerar och olika arter.
Grundsärskola 5 Naturorienterande ämnen

Du får lära dig: - varför växter ser ut som de gör. - om växternas  livscykel. - hur växter  kan sorteras. - vilken nytta vi kan ha av växter i vår vardag.

Innehåll

Syfte och centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
 • NO
  Syfte genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
 • NO
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
 • NO  1-6
  Mönster och strukturer i naturen Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna. Vilka konsekvenser årstidsväxlingarna får för människan.
 • NO  1-6
  Mönster och strukturer i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras.
 • NO  1-6
  Mönster och strukturer i naturen Livscykler hos några växter och djur.
 • NO  1-6
  Mönster och strukturer i naturen Överlevnadsstrategier hos några växter och djur beroende på årstid.
 • NO  1-6
  Metoder och arbetssätt Fältstudier, experiment och sorteringar.Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
 • NO  1-6
  Metoder och arbetssätt Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att lära oss fakta och grundläggande begrepp genom att läsa texter och se på filmer.

Vi ska genomföra laborationer där du kommer att få dokumentera dina undersökningar i ord och bild på ett vetenskapligt sätt.

Bedömning och förväntad kunskap

Du förväntas delta aktivt i diskussioner och laborationer.

Du kommer att få visa att du tagit till dig viktiga begrepp muntligt och skriftligt under arbetets gång.

Du kommer ges möjlighet att visa dina kunskaper vid muntliga diskussioner.

De teoretiska frågorna du skall kunna besvara är: 

- varför ser växter ut som de gör?

- beskriva växternas livscykel.

- hur delas växterna in?

- vad har växterna för nytta för oss i vår vardag?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: