Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatexter åk 5

Skapad 2016-04-03 22:07 i Åsaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 5 Svenska

Nu ska du få arbeta med faktatexter. Vi ska läsa och resonera kring faktatexter, träna på att skriva stödord och sedan ska du skriva egna texter.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att:

 • förstå vilka språkliga drag beskrivande och förklarande faktatexter har
 • skriva beskrivande och förklarande faktatexter
 • skriva med ett utvecklat språk
 • läsa och förstå beskrivande och förklarande faktatexter.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Bedömning - vad och hur

Vad

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • läsa faktatexter flytande
 • förstå vad du har läst
 • resonera om texten du har läst
 • skriva en beskrivande faktatext med egna ord 
 • skriva en förklarande faktatext med egna ord
 • du använder dig av begrepp som är viktigt för ämnet som du skriver om
 • använda skiljetecken
 • skriva fullständiga meningar med ett utvecklat språk.

Hur

 • Jag lyssnar på dig när du läser och resonerar om texter.
 • Jag läser dina texter du har skrivit.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
  Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Undervisning och arbetsformer


Så här kommer vi att arbeta:

 • både enskilt och i grupp 
 • läsa faktatexter
 • resonera om faktatexters innehåll
 • resonera om strategier för läsning
 • genomgångar om beskrivande och förklarande faktatexters uppbyggnad
 • söka fakta och skriva stödord
 • skriva faktatexter

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: