Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och Livsstil

Skapad 2016-04-04 07:47 i Pysslingen Skolor Johannes Petri Skola Pysslingen
Grundskola 4 Idrott och hälsa
...

Innehåll

Tid

14-19 Hälsa och livsstil

20-23 Friluftsliv

Syfte

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktivteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

 

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter.

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Arbetssätt

Eleverna kommer att få testa på olika träningsformer med fokus på kondition och styrka. Parallellt med de praktiska övningarna kommer vi att diskutera vilka effekter  dessa träningsformer har på vår hälsa. Vi kommer att variera träningsformerna för att ge eleverna en större förståelse för att hälsan kan förbättras på många olika sätt. Vi kommer kontinuerligt att samtala om hur eleverna upplever sig själva i aktiviteterna ur ett hälsoperspektiv. 

Vi kommer även att prata om vad man bör tänka på att minska skaderisken då man tränar. 

Bedömning

Genomförandet av de olika träningsformerna samt reflektioner kring varför detta skulle kunna påverka den egna hälsan och den fysiska förmågan. Detta kommer redovisas både praktiskt samt genom att eleverna under kursens gång får reflektera muntligt och skriftligt kring sina upplevelser. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: