Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 6, Teknik hjälper oss att överleva

Skapad 2016-04-04 08:28 i Ekdalaskolan Härryda
Grundskola 6 – 9

I dag har vi så avancerad teknik att vi sällan behöver tänka på att spara mat till vinter eller tända eld mot kylan. Men det kan inträffa strömavbrott eller en storm. Ni kanske minns kanske minns de båda stormarna Gudrun (05) eller Per (07).

Under arbetsområdets gång kommer ni;

-få reda på vilka gundbehov vi har.

-kunna  ta hand om dig själv i en nödsituation

-kunna använda kunskapen om våra grundläggande behov för att klara överlevnadssituationer

-kunna skydda dig mot kyla och värme

-känna till några gamla redskap

-kunna klä dig rätt för omgivningens temperatur

-veta hur man tar tillvara på färska livsmedel

-känna till lämplig förvaring utan tillgång till el

-känna till våra förfärders metoder för att spara och förvara mat

-kunna tolka larmsignaler

-veta att du kan klara dig utan den moderna tekniken

Innehåll

Vad ska jag som elev utveckla.

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Vad ska vi arbeta med?

Under arbetsområdets gång kommer ni;

-få reda på vilka gundbehov vi har.

-kunna  ta hand om dig själv i en nödsituation

-kunna använda kunskapen om våra grundläggande behov för att klara överlevnadssituationer

-kunna skydda dig mot kyla och värme

-känna till några gamla redskap

-kunna klä dig rätt för omgivningens temperatur

-veta hur man tar tillvara på färska livsmedel

-känna till lämplig förvaring utan tillgång till el

-känna till våra förfärders metoder för att spara och förvara mat

-kunna tolka larmsignaler

-veta att du kan klara dig utan den moderna tekniken

Kopplingar till läroplan

 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer arbeta

-teoretisk med texter som är kopplade till området

-jobba praktiskt och tillverka olika konstruktioner så som vindskydd och termos

-se film kopplade till arbetsområdet om överleva utan tekniken

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

 

Efter genomfört arbetsområde kommer vi ha en undersökning där eleverna kommer få möjlighet att tycka till anonymt

Under arbetsmomentets gång kommer det finnas möjlighet för muntlig feedback 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

-Genom arbetsmomentets gång då ni arbetar

-Genom ett avslutande prov

-Genom den färdiga produktionen av de praktiska moment vi jobbar med

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Tk  E 6
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Tk  E 6
  Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
 • Tk  E 6
  Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  E 6
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Tk  E 6
  Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
 • Tk  E 6
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
 • Tk  C 6
  Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Tk  C 6
  Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
 • Tk  C 6
  Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  C 6
  Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
 • Tk  C 6
  Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
 • Tk  C 6
  Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
 • Tk  A 6
  Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
 • Tk  A 6
  Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
 • Tk  A 6
  Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  A 6
  Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
 • Tk  A 6
  Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
 • Tk  A 6
  Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö

Veckoplanering

Se länken för planeringen:

https://goo.gl/zAUBhz

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: