Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft

Skapad 2016-04-04 08:46 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Kemi
Grundskola 4 Kemi

Vad är vatten och luft egentligen? Varför är vattnet och luften så viktigt för oss? Hur hör vatten och luft ihop?

Vi kommer att titta lite närmare på byggstenarna som vår värld är uppbyggd av. Vad är atomer och molekyler för något?

Innehåll

Vad kommer vi arbeta med?

Vi kommer ta reda på vad vatten och luft egentligen är.

Vi kommer ta reda på vad en vattenmolekyl är.

Vi kommer ta reda på hur vattnets kretslopp ser ut.

Vi kommer ta reda på hur några olika ämnen löser sig i vatten.

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Luftens egenskaper och sammansättning.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
 • Ke  E 6
  Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Ke  E 6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Ke  E 6
  Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.

Undervisning

Vi kommer att:

 • läsa och arbeta med faktatexter om vatten och luft.
 • lyssna på faktatexter
 • se på korta filmer inom området kemi.
 • genomföra olika experiment.
 • ges möjlighet att öva på förmågorna.

Viktiga begrepp

avdunstning

nederbörd

atmosfär

kondensering

molekyl

atom

vattentäkt

kretslopp

grundvatten

växthusgas

Matriser

Ke
Bedömning: Din förmåga att...

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikativa förmåga
Samtala och diskutera.
Du deltar mycket sparsamt.
Du är aktiv och är med och diskuterar.
Du är aktiv och är med och diskuterar. Du breddar och fördjupar diskussionen.
Analysförmåga
Kunna se samband. Kunna beskriva orsaker och konsekvenser.
Du kan se något samband. t.ex. hur människans beteende påverkar vattnet och luften.
Du kan se några olika samband inom området. Du kan också beskriva någon orsak och konsekvens.
Du kan se flera samband. Du kan också beskriva flera orsaker och konsekvenser.
Begreppsförmåga
Faktakunskaper.
Du har grundläggande kunskaper. Du förstår och kan förklara några ord och begrepp.
Du har grundläggande kunskaper. Du förstår och kan förklara flera ord och begrepp.
Du har goda kunskaper. Du förstår flera ord och begrepp och du kan relatera begreppen till varandra.
Procedurförmåga, Metakognitiv förmåga
Undersökningar
Du kan genomföra enkla undersökningar i grupp genom att följa en instruktion.
Du kan genomföra enkla undersökningar i grupp och föra arbetet framåt genom att ge förslag på förbättringar.
Du kan genomföra enkla undersökningar och föra arbetet framåt genom enkla frågeställningar eller förslag på förbättringar. Du ställer hypoteser och drar slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: