👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap/Teknik/Matematik 20/21

Skapad 2016-04-04 09:01 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Förskola
Genom naturvetenskapliga verb hoppas vi få syn på naturvetenskapliga fenomen i vardagen. Med hjälp av våra sinnen och konkret material och massor med upplevelser ger vi förutsättningar för ett lustfyllt lärande.

Innehåll

Mål: Vad vill vi ska hända?

Vi vill ge barnen möjligheter att uppleva naturvetenskapliga verb med sin kropp och sinnen

Vi vill att barnen får uppleva och testa tillsammans hur deras förförståelse/arbetsteorihåller i verkligheten

 

Vi vill att barnen vågar testa olika material och tekniker 

 

Vi vill att barnen ges möjligheter att utveckla sitt intresse för siffror, antal, volym etc

 

 

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?
Vi lyssnar in och fångar barnens intressen, utifrån det skapar vi möjligheter att testa olika naturvetenskapliga fenomen, ex. Vatten. De äldre barnen utmanar vi vidare genom att ta fram material och skapa aktiviteter där nya perspektiv blandas med gamla och utmanas. Barnen ges möjlighet att testa sina teorier genom ex. Experiment och kroppsliga aktiviteter.Skogspromenader för att få uppleva med alla sina sinnen och reflektera kring vad som sker i naturen vid olika årstider. Vi tittar på djur och växtlivet. Hur tar vi hand om naturen? Vi går till skogen där barnen ges möjlighet att träna begrepp lång-kort, tung-lätt etc, samtal antal,genom olika uppdrag. Vi kommer använda bakning som ett lustfylltsätt att lära sig matematik, vikt, volym, begrepp mm.Vi tar med naturmaterial till baka till förskolan till vår skapande verksamhet. Vi arbetar i smågrupper då vi anser det mest gynnsamt för våra yngre barn och De barn som håller på att lära sig svenska. Barnen är nyfikna på källsortering och vi kommer också reflektera med barnen kring hur man sparar på jordens resurser, el, matsvinn

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

Vi är lyhörda för hur barnen uttrycker sina intressen, genom att lyssna noga men också observera. Utifrån det skapar vi aktiviteter där barnen får testa och fördjupa sina insikter och vidga sina perspektiv genom andras tankar och själv få testa på.Vi använder olika verktyg och material utifrån barnens intressen och behov. Vi vill uppmuntra barnen i deras undersökande och kreativa tänkande genom att inte styra för mycket . Vi utgår ifrån en blandning av deras erfarenheter, information och fantasi.

 

 

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?
24/11-20

Under hösten har vi haft dom naturvetenskapliga glasögonen på och då uppmärksammat barnens intressen för natur och teknik. Vi gjort vattenexperiment. Vi har testat tyngdkraftens lagar.Vi har varit i skogen och där tränat olika begrepp och tittat på årstidsväxlingar.  Vi har Tiggy testar....där vi testat vårt luktsinne. Balansen har också tränats på olika sätt.Vi har bakat där barnen fått träna antal och volym. vi har använt naturmaterial i vår skapande verksamhet. Vi har tränat mycket på gungteknik. Grodan och stjärnfallet och  Blinka lilla super Nova som inspiration till barnen att skapa egna stjärnfall. Barnen tycker det är spännande att gå med till vårt miljörum och sopsortera, detta visar sig också när vi är på promenader då barnen konstaterar att där ligger plast, metall etc. Och vill städa. Man har fått en medvetenhet och lärt sig begrepp. Vi har spelat mycket spel och tränat antal, par och sortering.Till våren kommer vi lägga fokus på hur kan vi spara på jordens resurser? El, vatten och matsvinn bla. Vi kommer träna naturvetenskapliga begrepp med våra kroppar så som rulla, hoppa, studsa etc. I skogen kommer vi träna matematiska begrepp.

14/6-21 Inom det naturvetenskapliga området har vi experimenterat kring ytspänning och vi har tittat på hur snabbt is kan smälta när man lägger olika saker på. Barnens egna teorier låg till grund för undersökandet. Vi har gjort sockermålningar. Vi har undersökt kemiskaprocesser genom bakning. Barnens intresse för vulkaner har också undersökts med filmer och bilder.

Inom teknik området har barnen konstruerat med  väldigt mycket olika material bland annat magblock som dom gillade väldigt mycket . Även digitalt har appen Mekorama varit ett kreativt verktyg. Barnen har provat att måla med munnen, med gafflar, med sin kropp med korkar mm.

Vi har också tittat på skuggor inomhus med ficklampor som blev populärt bland både äldre och yngre.

Inom kulturgarantin ( barnfilmskolan)fick våra äldsta barn prova på att ta egna bilder på olika former. Dom fick också lära sig att alltid fråga innan man tar kort på någon . Är det inte okej så får man inte! 
Barnen har fått höra om källkritik, vad av allt man ser är på riktigt?

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18