Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

An instruction of CPR

Skapad 2016-04-04 09:08 i Pysslingen Skolor Karl Johans skola Pysslingen
Arbetsområde med koppling till text 7a och 7b i New Champion 6.
Grundskola 6 Engelska

In P.E. you have learned how to perform CPR,or as we say in Swedish HLR. In this theme you will be working with two texts in New Champion 6 (text 7a and 7b). Both of the texts have to do with CPR and how to perform it. 

You will in this theme, write an ending to a story that you find in the textbook and you, together with some friends, will also make an instruction video on how to perform CPR. 

Innehåll

Syfte och mål

Arbetsområdet syftar till att:

 • Träna din förmåga att förstå skriven engelska
 • Utveckla din förmåga att formulera dig i tal och skrift
 • Utveckla din förmåga att anpassa ditt tal utefter mottagare, syfte och situation
 • Träna din kreativitet då du tillsammans med dina vänner gör en film

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.

Elevens arbete

I detta arbetsområde kommer du att producera och lämna in två saker. Dels en text, i form av en avslutning på en berättelse, och dels en film, där du tillsammans med två kompisar instruerar i hur man gör HLR (Hjärt och LungRäddning).

Arbetet kommer att gå till enligt följande:

Del 1:

 • Vi läser, går igenom och arbetar med text 7a och 7b i New Champion 6
 • Du skriver själv ett slut på berättelsen om Harvey (text 7a) som du lämnar in via Classroom eller i genom att lämna in din skrivbok. 

Del 2:

Ni delas in i grupper om tre eller fyra som tillsammans ska skapa instruktionsfilmen kring hur du genomför HLR.

 • Med text 7b och de kunskaper ni fått från idrottslektionen kring HLR, skriver du och dina kompisar ett manus. Tänk på vad ni ska säga, vem som säger vad och vilka olika scener ni ska ha med. Tänk också på att alla ska prata lika mycket.
 • Spela in de olika scenerna i filmen i iMovie. Till er hjälp har ni Mini-Anne dockorna som ni kan visa på. Övrig rekvisita får ni skapa själva eller fixa på annat sätt. 
 • Redigera er film och se till att alla hörs och att missar är bortklippta. Ibland kan ni behöva lägga på ljud och ljudeffekter i efterhand.
 • Lämna sedan in er färdiga film via Classroom. Den som har filmen på sin padda sparar då först ner den på sin iPad, för att sedan mata in den i Google Drive och slutligen lämna in den i Google Classroom under uppgiften "CPR instruction video".

När ni skriver manus kan ni behöva kolla upp ord och klura på formuleringar tillsammans. Tänk också på att det är en gruppuppgift så se till att ni samarbetar. 

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Bedömning

Jag bedömer dig under hela perioden då vi arbetar med temat.

I den text du lämnar in (avslutet på Harvey berättelsen) tittar jag på:

 • Ditt språk, alltså hur du formulerar dig och bygger meningar
 • Hur väl du kan anpassa ditt skrivande utefter uppgiften
 • I hur stor utsträckning du har jobbat igenom din text för att t.ex. rätta till stavfel och andra missar

I instruktionsfilmen ni lämnar in tittar jag på:

 • Ditt språk, alltså hur väl du formulerar dig. Jag kollar t.ex. på flyt, tydlighet och uttal
 • Hur väl ni jobbat igenom filmen
 • Er samarbete över lag och då din del i det samarbetet

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
 • En  C 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
 • En  C 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
 • En  C 6
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
 • En  A 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
 • En  A 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
 • En  A 6
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: