Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniklego 15/16

Skapad 2016-04-04 09:17 i 0 Lyrfågelskolan Trollhättan
Grundskola 4 – 6 Teknik

I det här arbetsområdet får du bygga med Tekniklego och lära dig mer om hur vardagliga föremål som består av rörliga delar är uppbyggda.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen i teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

Pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska modeller i Tekniklego.

Beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion, till exempel remdrift, kedjedrift och kugghjul.


Arbetssätt

Du kommer att få...

Bygga med Tekniklego
Resonera om ord och begrepp som har anknytning till Tekniklegot och de saker du/ni bygger.

Bedömning

Detta kommer vi att bedöma:

Din förmåga att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska modeller i Tekniklego. 

Din förmåga att följa de instruktioner som finns till tekniklegokorten och bygga utifrån dem.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: