Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sång och rörelsestund Måsen ht 16 gr

Skapad 2016-04-04 09:23 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl tanke- som känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling.
Grundskola F – 6 Musik Musik
...

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att använda sin röst, musikinstrument och digitala verktyg.

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu  1-6
  Musicerande och musikskapande Imitation med röst, rörelser, rytmer och toner.
 • Mu  1-6
  Musikens verktyg Röst- och hörselvård i samband med musikutövning och musiklyssning, till exempel uppvärmningsövningar och användning av hörselskydd.
 • Mu  1-6
  Musikens verktyg Musikens byggstenar, till exempel rytm, tempo och melodier.

Undervisning och arbetsformer

Arbetsform:  De elever som behöver har med sig en personal som stöd. Lektionerna planeras och genomförs av en pedagog. Innehållet är anpassat efter elevernas förmågor, intressen och utvecklingsnivå.

Vi focuserar på:

Att våga och kunna sjunga.

Att arbeta med rörelser och röra sig till musiken.

Att spela rytmiskt på gitarren och rytminstrument.
 

Undervisning:

Välkomstsång- Vi sjunger, klappar, stampar och spelar gitarr till sången.

Rytmsånger - vi arbetar med att hitta rytmen genom att spela på trumma, rytminstrument och gitarr.

Rörelsesånger -  vi arbetar med att känna musiken genom dans och rörelse.

Sång - vi arbetar med att sjunga på olika sätt, att värma upp rösten och att arbeta med rösten som ett instrument. Att erbjudas att sjunga själv eller tillsammans med pedagog, att våga.

Avslappning- kunna blunda, lyssna och slappna av.

Avslutsång- Applådera sina vänner och att själv få stå i rampljuset.

Kopplingar till läroplan

 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Bedömning - vad och hur

Att sjunga unisont.

Att spela rytm på gitarr eller rytminstrument.

Att dansa och röra sig till musiken.

Att imitera rörelser.

Att imitera sång.

 

Kopplingar till läroplan

 • Mu  E 6
  Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
 • Mu  E 6
  Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.

Matriser

Mu
Måsen

Nivå 1
Deltar i/ i viss mån/ med viss säkerhet
Nivå 2
Övervägande del/ utvecklat/ Relativt god säkerhet
Nivå 3
kan självständigt/ välutvecklat/ med god säkerhet
Aspekt 1
Sjunga unisont
 • Mu  1-3
Ny aspekt
Spela rytm
 • Mu  1-3
Ny aspekt
Röra sig till musiken
 • Mu  1-3
Ny aspekt
Imitera rörelser
 • Mu  1-3
Ny aspekt
Imitera sång
 • Mu  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: