Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor

Skapad 2016-04-04 09:55 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Vi skriver och illustrerar klassiska sagor. Vi utforskar sagans form och funktion. Vi väver in budskap och pratar om etik och moral.
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk

I vårt tema ska vi med fantasi och noggrannhet författa klassiska sagor. Klassrummet är vår verkstad! Vi ska hitta sagans form och dess funktion. Vad betydde sagan för dåtidens människor? Vad är ett budskap? Vad är moral? Vi ska också illustrera våra sagor. Kopplingen mellan bild och text ska vara tydlig!

Matriser

Sv SvA
Svenska åk 4-6

Grundläggande
Utvecklad
Väl utvecklad
Budskap
Att utifrån egna erfarenheter, tolka och resonera om tydligt framträdande budskap i olika verk samt beskriva din läsupplevelse
Du tolkar och för enkla och till viss del underbyggda resonemang. Du beskriver på ett enkelt sätt din upplevelse av läsningen.
Du tolkar och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Du beskriver på ett utvecklat sätt din upplevelse av läsningen.
Du tolkar och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Du beskriver på ett välutvecklat sätt din upplevelse av läsningen.
Struktur
Att skriva olika slags texter
Du skriver med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur. Du har viss språklig variation. Texten är till viss del anpassad till texttypen.
Du skriver med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur. Du har förhållandevis god språklig variation. Texten är förhållandevis anpassad till texttypen.
Du skriver med tydligt innehåll och väl fungerande struktur . Du har god språklig variation. Texten är väl anpassad till texttypen.
Grammatik
Att använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet
Du använder reglerna med viss säkerhet.
Du använder reglerna med relativt god säkerhet.
Du använder reglerna på ett väl fungerande sätt.
Handling
Att skriva berättande texter
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Illustration
Att förstärka och levandegöra dina texters budskap med olika estetiska uttryck
Du använder estetiska uttryck på ett i huvudsak fungerande sätt för att förstärka dina texter.
Du använder estetiska uttryck på ett ändamålsenligt sätt för att förstärka dina texter.
Du använder estetiska uttryck på ett ändamålsenligt och effektivt sätt för att förstärka dina texter.
Respons
Att ge omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet
Du ger enkla omdömen på andras texter och kan efter respons bearbeta dina texter på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du ger utvecklade omdömen på andras texter och kan efter respons bearbeta dina texter på ett relativt väl fungerande sätt.
Du ger välutvecklade omdömen på andras texter och kan efter respons bearbeta dina texter på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: