Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bigbang och Världen, (Forntiden)

Skapad 2016-04-04 10:15 i Trollbacksskolan Västerås Stad
Det här temat kommer handla om hur Världen startas genom Bigbang, hur universum ser ut, de första organismerna, de första fiskarna, de första djuren som får ben och kliver upp på land, dinosaurierna, de första däggdjuren och den första människan.
Grundskola 1 – 2 Svenska SO (år 1-3) NO (år 1-3) Bild
...

Innehåll

Planering för arbetsområdet

Vi kommer göra en  som kommer innehålla fakta om: 

Bigbang 

- hur jorden bildades

 

De första organismerna och livet på land

-organismer, -celler, -de första fiskarna, -fiskarna får ben, -dinosaurierna, -de första däggdjuren, -människan.

 

 

 

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet

Syftet med undervisningen ur Lgr11

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • SO
  Syfte - Geografi analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO
  Syfte - Historia använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Bedömning

Du kommer bedömmas i ett skriftligt test om:

       -de första organismerna

       -de första fiskarna                                                                    

 -fiskarna får ben och kliver upp på land

       -dinosaurierna

      -de första däggdjuren                                                          

Undervisning

Vi kommer att läsa om det, få det berättat för oss och se på filmer kring temat. Vi kommer läsa, skriva, måla och reflektera kring temat. Vi kommer göra stenciler som sedan sätts ihop till en bok. . Klassen kommer göra en tidslinje från Bigbang till första människans uppkomst.

 

Centralt innehåll från Lgr11

Vad undervisningen ska innehålla år 1-3

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
 • NO  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: