Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik träninskolan Hjortsberg vt16 (Da, Lo)

Skapad 2016-04-04 12:37 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl tanke- som känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling.
Grundsärskola F – 9 Estetisk verksamhet
...

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet estetisk verksamhet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om olika estetiska uttrycksformer, samt förmåga att kommunicera och samverka med andra genom att skapa i olika uttrycksformer.

Genom att arbeta med bland annat bild, dans, musik och drama i undervisningen ska eleverna ges möjlighet att bearbeta egna intryck samt utveckla kreativitet, nyfikenhet och skapande förmåga.

Kopplingar till läroplan

 • ES
  Syfte skapa genom bild, musik och slöjd,
 • ES
  Syfte välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,

Undervisning och arbetsformer

Arbetsform: Musikgrupperna är sammansatta för att skapa en optimal inlärningssituation. De elever som behöver har med sig en personal som stöd. Lektionerna planeras och genomförs av en pedagog. Innehållet är anpassat efter elevernas förmågor, intressen och utvecklingsnivå.
 

Undervisning:

Välkomstsång- Vi sjunger, klappar, stampar och spelar gitarr till sången.

Namnsång- kunna namnet på dig själv/reagera på sitt namn.

Rörelsesånger - att göra rörelser till sånger.

Väljasånger - att välja kroppsdelar att sjunga om eller ljud vi ska låta som.

Instrument sång - att delta i att välja och spela på rytminstrument

Avslappning- kunna blunda, lyssna och slappna av.

Avslutsång- att få stå i ramljuset.

Under terminens gång lägger vi in låtar som är anpassade efter olika högtider. Vi lägger även in låtar från olika kulturer och tidsepoker.

Kopplingar till läroplan

 • ES  1-9
  Estetisk framställning Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
 • ES  1-9
  Estetisk framställning Sång- och danslekar.
 • ES  1-9
  Estetisk framställning Spel på musik- och rytminstrument.

Bedömning - vad och hur

 • Delta i musiken..
 • Delta i att spela på gitarren.
 • Delta i att spela på rytminstrument

Bedömningen sker genonm dokumentation och avstämning i matris under terminen.

Kopplingar till läroplan

 • ES   9
  Eleven kan också delta dels i att sjunga och spela på instrument, dels i olika former av presentationer och framträdanden.
 • ES   9
  Eleven kan delta i att undersöka hur bilder, slöjdföremål och musik från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.

Matriser

ES
Musik träninskolan Hjortsberg vt16 (allmän grund)

Visar inget intresse
Visar intresse
Kan oftast självständigt
Kan självständigt
Delta i musiken
Deltar i att spela gitarr
Deltar i att spela på rytminstrumenten
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: