Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik träninskolan Hjortsberg vt16 (Ro, Sa, Ha, Ti, Ab)

Skapad 2016-04-04 12:40 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl tanke- som känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling.
Grundsärskola F – 9 Estetisk verksamhet
...

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet estetisk verksamhet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om olika estetiska uttrycksformer, samt förmåga att kommunicera och samverka med andra genom att skapa i olika uttrycksformer.

Genom att arbeta med bland annat bild, dans, musik och drama i undervisningen ska eleverna ges möjlighet att bearbeta egna intryck samt utveckla kreativitet, nyfikenhet och skapande förmåga.

Kopplingar till läroplan

 • ES
  Syfte skapa genom bild, musik och slöjd,
 • ES
  Syfte välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,

Undervisning och arbetsformer

Arbetsform: Musikgrupperna är sammansatta för att skapa en optimal inlärningssituation. De elever som behöver har med sig en personal som stöd. Lektionerna planeras och genomförs av en pedagog. Innehållet är anpassat efter elevernas förmågor, intressen och utvecklingsnivå.
 

Undervisning:

Välkomstsång- Vi sjunger, klappar, stampar och spelar gitarr till sången.

Namnsång- kunna namnet på dig själv och sina kamrater.

Uppvärmningssång - att värma upp munmuskulaturen

Rörelsesånger- göra rörelser till musiken.

Välja sång - att välja olika ljud som ska ingå i sången

Instrumentlåt- att välja och spela på rytminstrument. Att spela själv och tillsammans.

Avslappning- kunna blunda, lyssna och slappna av.

Avslutsång- Applådera för sina vänner och att själv få stå i rampljuset.

 

Vi lägger även under terminens gång in nya låtar med koppling till olika högtider men även musik från olika delar i världen.

Kopplingar till läroplan

 • ES  1-9
  Estetisk framställning Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
 • ES  1-9
  Estetisk framställning Sång- och danslekar.
 • ES  1-9
  Estetisk framställning Spel på musik- och rytminstrument.

Bedömning - vad och hur

 • Att sjunga delar av låtar
 • Att spela på gitarren
 • Att spela på rytminstrument
 • Att använda rörelser
 • Att benämna instrumenten.

Bedömningen sker genonm dokumentation och avstämning i matris under terminen.

Matriser

ES
Musik träninskolan Hjortsberg ht15 D

Visar inget intresse
Visar intresse
Kan oftast självständigt
Kan självständigt
Sjunga delar av låtarna
Spela på gitarren
Spela på rytminstrumenten
Använda rörelser
Benämna instrument
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: