Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lägesmått och Diagram

Skapad 2016-04-04 13:06 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
I detta område kommer vi få svar på frågor som; Vad betyder medelvärde? Vilken information kan man få från ett diagram? Vad är en frekvenstabell och på vilket sätt kan man använda en sådan?
Grundskola 5 Matematik

I detta område kommer vi få svar på frågor som; Vad betyder medelvärde? Vilken information kan man få från ett diagram? Vad är en frekvenstabell och på vilket sätt kan man använda en sådan?

Innehåll

Centralt innehåll

När du arbetat med detta område ska du kunna:

 • räkna ut medelvärde, typvärde och median
 • göra beräkningar i decimalform
 • se samband mellan bråkform, decimalform och blandad form
 • använda frekvenstabeller och diagram
 • använda strategier vid problemlösning (göra tabell, rita bild, gissa och kontrollera)
 • räkna multiplikationer med algoritmuppställning

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Algebra Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Arbetssätt

Under detta arbetsområde kommer vi:

 • ha gemensamma genomgångar
 • arbeta enskilt med rutinuppgifter och problemlösning
 • arbeta i par och grupp med aktiviteter och problemlösning
 • gå i genom olika strategier vid problemlösning (Göra tabell, Rita en bild, Gissa och kontrollera)
 • kommunicera matematik och träna på att använda oss av matematiska begrepp
 • göra en egen undersökning som presenteras i ett diagram

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper genom att:

- Du deltar aktivt på lektionerna och arbetar med dina uppgifter i boken
- Du deltar aktivt vid problemlösning och diskussion och bidrar till att ge något förslag på lösning
- Du gör provet som vi kommer ha i slutet av arbetsområdet

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga i följande:

Använda matematiska begrepp
-Hur väl du använder dig av matematikens begrepp i tal och skrift.
-Hur väl du kan växla mellan decimalform, bråkform och blandad form

Välja och använda metod
-Välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter när det gäller att beräkna medelvärde.

-Använda matematisk metod när det gäller att multiplicera med hjälp av algoritmuppställning

Problemlösning
-Hur väl du använder olika metoder och strategier vid problemlösning. I detta kapitel fokuserar vi på strategierna: Göra tabell, Rita bild, Gissa och kontrollera.

Samtal och redovisningar
-Hur väl du kan föra och följa ett matematiskt samtal vid olika typer av gruppaktiviteter och samtal.

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

Övergripande Mål

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: